Fakatokanga: Koloa fiema’u ke faka’auha

E-mail Print PDF

13 Siulai 2018 Kuo tuku mai mei he Va’a Kolonitini mo e Me’atokoni ‘a e Potungāue Ngoue, Me’atokoni mo e Vao’akau, ‘a e fakatokanga ki he kakai ‘o e fonuá ‘a e fiema’u ke faka’auha ‘a e kalasi milemila vesitapolo (mixed vegetables) ko e Pinquin pea mo e Pack shot.

Fakatatau ki he tokotaha mataotao mei he Va’a Kolonitini mo e Me’atokoni, Dr. Viliami Kami, na’e ma’u ‘a e tala mei he Va’a Ma’u Mafai ki he Me’atokoni ‘a Nu’usilá, ‘aneafi ‘oku ‘i ai ‘a e pekitīlia (bacteria) ko e listeria monocytogenes oku i loto ‘i he me’atokoni ko ‘eni.

Na’e pehē ‘e Dr. Kami, ko e koloa ko ‘eni mei Belgium mo Hungary. Kuo ‘osi fakamahino mai ‘oku si’i hifo ‘i he toko 10 kuo nau mālōlō ‘i ‘Iulope tupu mei he pekitīlia ko ‘ení ‘a ia ‘oku fakatu’utāmaki ‘a hono ma’u ‘o e me’atokoni ko ‘ení ki he mo’ui.

Na’e kamata ngāue atu ai pē ‘a e Potungāue he efiafi ‘aneafi, ‘aki ‘a ‘enau takai holo ‘i he ngaahi falekoloa kotoa pe ‘i Tongatapuni ke tanaki ‘a e koloa ni.

‘I he fakamatala ‘a Dr. Kami na’e kamata hono hū mai ‘a e koloá ni ‘i he ta’ú kuo ‘osi.

Ki ha toe fakaikiiki fekau’aki mo e palopalemá ni, ‘e malava ke fakahoko ‘a e fetu’utaki kia Dr. Kami ki he fika telefoni ko e 24-257. Ki ha palopalema fekau’aki mo e mo’ui lelei, ke fakahoko pe ‘a e fetu’utaki ki he Potungāue Mo’ui.

NGATA’ANGA

 

 

 

Who's Online

We have 308 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES