Poloseki fakafuofua ki he 66.4 miliona Tonga ‘o e Uafu Fakalotofonua ko Taufa’ahau Tupou IV

E-mail Print PDF

29 ‘o Sune, 2018 ENGLISH Na’a kakato ‘i he ‘aho Falaite 15 ‘o Sune 2018 ‘a e ngaue ki he poloseki fakafuofua ki he 66.4 miliona Tonga ‘o e Uafu Fakalotofonua ko Taufa’ahau Tupou IV ‘aki hono foaki ‘o e ngaahi ki ki he Uafu ‘e he pule ngāue ‘o e kautaha TOA Corporation ‘a ia na’a nau fakahoko ‘a e ngaue ‘i he ‘Ofisi ‘o e Talekita Le’ole’o ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi.

Na’e foaki atu ‘e he Pule ngaue ‘o e TOA Corporation Masaki Kawamura ki he Talekita Le’ole’o ‘o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, Kelela Tonga, ‘a e ngaahi naunau ki he Uafu Fakalotofonua ko Taufa’ahau. Ne kau ‘i he ngaahi naunau ko ‘eni ‘a e ngaahi pepa fakahinohino ki he ngaahi misini ngaue ‘i he Uafu, ko e ngaahi la’i ta ‘o e kamata ki he faka’osi ‘o e ngaue, ko e ngaahi fakatata ‘o e langa mo e kotoa ‘o e ngaahi ki ki he uafu. Na’e fakamo’oni ai ‘a e Talekita Le’ole’o ‘i he ngaahi tohi, ko e fakamahino kuo lava kakato ‘a e ngaue na’e fakahoko. Na’e ‘i ai tonu foki ‘a Masato Suzuki ‘o e kautaha Oriental Consultants Global Co. Ltd ki hono foaki atu ‘o e naunau ko ‘eni, pea na’e kamata aipe mei ai ‘a hono tokangaekina ‘e he Va’a Malini ‘a e Potungaue ‘a e uafu fakalotofonua.

Na’e kamata ‘a e langa ni ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u 2016 pea toe fakaloloa ki Me 2018 makatu’unga ‘i hono ‘ahia ‘e he Saikolone Fakatalopiki ko Gita ‘a e fonua, pea na’e fai mo hono katoanga’i mo hono huufi ‘e he ‘Ene ‘Afio Tupou VI ‘i he ‘aho ‘uluaki (1) ‘o Sune 2018.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Lalahi.

Last Updated ( Friday, 29 June 2018 14:25 )  

Who's Online

We have 254 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES