Ako fekau’aki mo e Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo Tonga 2018

E-mail Print PDF

29 ‘o Sune, 2018 ENGLISH Na’e kakato ki he ‘aho Falaite 1 ‘o Sune, 2018, ‘a e ako ‘aho ‘e 5 ne fakahoko ‘e he Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Siaina mo e Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ‘a ia ‘oku ‘i he malumalu ‘o e Potungaue ki he ngaahi ngaue lalahi.

Ko e ako ni na’e fakaava ia ‘i he ‘aho 28 ‘o Me ‘i he Fale ‘o Tonga ‘e he ‘Amipasitoa ‘a Siaina ki Tonga H.E. Wang Baodong mo e Tokoni Palemia mo e Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Takimamata, Hon. Semisi Kioa Lafu Sika.

‘I he lea kamata ‘o e ako ni ‘e he ‘Amipasitoa ‘o Siaina, na’a ne pehē ai, ko e taha ‘eni ‘o e ngaahi tokoni ‘a e pule’anga Siaina ‘a ia ‘oku nau faka’amu ‘e tokoni ke ohi hake pea fakalakalaka’i ‘a e tukunga fakapalofesinale ‘o e ngaue, feako’aki pea toe mahino foki ‘a e ngaahi fengaue’aki ‘oku fakahoko ‘e he ongo pule’anga ki he lelei ‘a e kakai ‘o e fonua.

Ne a’u ki he toko uongofulu tupu na’a nau kau mai ki he ako ni, ‘o kau ai ‘a e ngaahi kupu fengau’aki ‘o e sekitoa fefolau’aki vakapuna sivile hange ko e Tonga Airports Limited (TAL), Real Tongan Airlines, Palu Aviation, ATS mo e Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua ‘a Tonga.

‘I he kakato ‘o e polokalaman, na’e foaki ai ‘e he Tokoni Talekita ‘o e Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile ‘a Tonga ‘a e me’a’ofa ko e fakahā ‘o e hounga’ia ‘i he tokoni moe feako’aki na’e fai ‘i he ‘aho ‘e 5 na’e fakahoko ai ‘a e ako.

NGATA’ANGA

Ki hono fakaikiiki, fetu’utaki mai ki he Va’a Fefolau’aki Vakapuna Sivile, Potungaue ki he ngaahi ngaue lalahi, Telefoni (676) 28 024; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Friday, 29 June 2018 13:49 )  

Who's Online

We have 230 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES