Huufi ‘o e Uafu fakalotofonua ko Taufa’ahau Tupou IV

E-mail Print PDF

31 ‘o Me, 2018 ENGLISH Kataki ka mou fakatokanga’i ange, ‘oku ‘amanaki ke huufi ‘e he’ene ‘afio ka ko e Tama Tu’i Tupou VI ‘a e Uafu Taufa’ahau Tupou IV ‘i he ‘aho Falaite ‘uluaki (1) ‘o Sune 2018 ‘i he taimi 10:00am.

Ko e taha ‘eni ‘o e ngaahi poloseki tokoni ‘a e pule’anga Siapani fakafou mai ‘i he JICA ‘i he fengaue’aki mo e pule’anga Tonga, Va’a ki he Malini mo e ngaahi Taulanga, Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi.

Na’e kamata’i foki ‘a hono fakatoka ‘o e ngaue ni ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u 2016 ki Fepueli ‘o e ta’u ni, 2018. Ka ‘i hono ‘ahia ‘e he saikolone fakatalopiki ko Gita hotau fonua ni, na’e toe fakaloloa mai e ngaue ki he uafu ki Me 2018. Na’e fai e fengaue’aki vaofi mo e TOA Corporation mo e Oriental Consultants Global ‘o Siapani mo e ngaahi tokoni mo e poupou mai ‘a e ‘ofisi ‘o e JICA.

Ko e fakakatoa ‘o e pa’anga na’e tokoni mai ‘aki ‘e he pule’anga Siapani ko e ¥3,320 miliona, ‘a ia ‘oku fakafuofua ki he pa’anga ‘e TOP$66.4 miliona. Ko hono fakaikiiki ‘o e ngaue na’e fai ‘oku ‘i he ngaahi ‘ata ko ‘eni.

‘Oku ‘amanaki ‘a e Potungaue ko e ngaahi ngaue ki he uafu fo’ou ni te ne fakahoko lelei ai ‘a e fetu’utaki mo e ngaahi vaka mei he ngaahi ‘out motu pea lelei ki he kakai Tonga fakalukufua.

NGATA’ANGA

Ki hono ngaahi fakaikiiki fetu’utaki kia Meliame Tu’alau ki he  Va’a Malini mo e Taulanga, Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ki he telefoni 22 355 pe 23 100 pe ki he tu’asila email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Thursday, 31 May 2018 12:57 )  

Who's Online

We have 237 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES