Fanongonongo mei he Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga

E-mail Print PDF


FANONGONONGO

10 ‘Epeleli 2018

Mei he: Tonga Power Limited.

Ki he: Kau ma’u ‘uhila kotoape ‘a e Tonga Power Limited, Tongatapu.

Kataki ‘o fakatokanga’i ange ‘e tapuni fakataimi ‘a e ‘ofisi ‘a e Tonga Power Ltd ‘i he ‘aho ni Tusite, 10 ‘o ‘Epeleli 2018 ‘i he taimi 1:00 efiafi kae lava atu ‘a e tu’unga matu’a ngaue ‘o teuteu honau ngaahi ‘api nofo’anga ki he Saikolone ko Keni.

‘E toki fanongonongo atu ‘i he letio ‘a e taimi fakahoko fatongia ‘a e ‘ofisi ki ‘a pongipongi, Pulelulu ‘aho 11 ‘o ‘Epeleli 2018.

Malo moe faka’apa’apa atu,

Tonga Power Ltd.

 

 

 

Who's Online

We have 265 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES