Ikai ko ha Tu’utu’uni Ngaue Fakapule’anga ‘a e Ta’ofi e Tamaiki Fefine mei he Sipoti ‘Akapulu mo e Fuhu

E-mail Print PDF

23’o Maasi,2018 ENGLISH Na’e me’a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilis Pohiva, he ‘aho ni ‘o pehe, ‘oku ‘ikai ko ha tu’tu’uni ngaue fakapule’anga ‘a e tohi ko ia mei he Potungaue Ako mo e Ako Ngaue ki he ‘Apiako Ma’olunga ‘o Tonga ‘o ta’ofi e kau atu e fanauako fefine ki he fe’auhi ‘akapulu mo e fuhu.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “’Oku kau lelei ‘aupito ‘a e sipoti ki he mo’ui lelei mo e mo’ui fiefia ‘a e kakai pea ‘oku poupou ‘a e Pule’anga ko eni, ‘o hange ko e ngaahi Pule’anga ki mu’a, ki hono faka’ai’ai ‘etau fanau ako ke nau kau ki he ngaahi sipoti kehekehe, kotoa pe”.

Na’e toe me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “Ko e fatongia tefito ia ‘o e Pule’anga ke ne fokotu’utu’u e ngaahi faingamalie ke kau atu ai ‘etau fanauako ‘i he ngaahi sipoti kotoa pe. Ka ko e tu’utu’uni aofangatuku ki he kau mo e ta’ekau ‘a ha tamasi’i ako pe ta’ahine ako ki ha sipoti ko e me’a fakafo’ituitui ia ‘a e tokotaha ako mo ‘ene ongomatu’a”.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road,P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

Last Updated ( Friday, 23 March 2018 16:50 )  

Who's Online

We have 401 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES