Fakataha e ‘Eiki Palemia mo e ‘Ateni Seniale Le’ole’o, Minisita ki he Fakamaau’anga, mo e Minisita Polisi ke Vakai’i ha Founga Ngaue Uouongataha

E-mail Print PDF

12 ‘o Ma’asi, 2018 ENGLISH Na’e fakahoko he pongipongi ‘o e ‘aho ni ha fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, mo e ‘Ateni Seniale Le’ole’o, ‘Aminiasi Kefu, ‘Eiki Minisita ki he Fakamaau’anga, Vuna Fa’otusia, mo e ‘Eiki Minisita Polisi, Mateni Tapueluelu, he ‘ofisi ‘o e ‘Eiki Palemia, he Palasi St George, ke vakai’i ha founga ngaue ‘oku toe uouongataha ange.

Na’e me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “ Hange ko ia ‘oku mea’i ‘e he kakai ‘o e fonua ne hikito he uike kuo ‘osi e ngaahi felafoaki he mitia ‘i he vaha’a hoku ‘Ofisi, ‘Ofisi ‘o e Minisita Polisi, ‘Ofisi ‘o e Minisita Fakamaau’anga pea mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale. Neongo ‘oku kau lelei e ngaahi felafoaki ni ki he ‘etau nofo fakatemokalati, pea mo e ngaahi pisinisi mitia, kae’umaa e kau mataotao ‘oku nau vahevahe mai he mitia sosiale, ka ‘oku ‘ikai ke ho’ata mai ai ha ‘imisi faka’ofo’ofa ‘o e Pule’anga. Ko ia na’a ku ui ai e fakataha ni ke toe vakai’i ha founga ngaue ‘oku uouongataha ange ai ‘emau fengaue’aki ‘o felave’i mo e va ‘o e Kapineti mo e Fakataha Tokoni pea mo e va ‘o e Kapineti mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale.”

Na’e toe me’a e ‘Eiki Palemia ‘o pehe, “‘Oku ou matu’aki fiefia ke fakaha heni na’a mau felotoi ki ha halafononga ke mau fou ai fekau’aki mo e va ‘o e Kapineti mo e Fakataha Tokoni pea te u ‘ohake eni ‘i he ‘eku fakataufolofola ki he ‘Ene ‘Afio, King Tupou VI ‘i he kaha’u vave mai. ‘Oku ou toe fiefia foki ke fakahoko atu na’a mau toe felotoi ke toe vaofi ange e fengue’aki ‘a e Kapineti mo e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale, pea ‘e vave ni pe hano tuku atu hano fakakikiiki”.

Ngata‘anga

Issued by the: The Prime Minister’s Office, P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644 Fax: (676)23 888; For media enquiries- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www.pmo.gov.to

Last Updated ( Monday, 12 March 2018 17:14 )  

Who's Online

We have 252 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES