Laumālie lelei pē ‘a e ‘Eiki Palēmia

E-mail Print PDF

22 ‘o Sanuali, 2018 English l Tongan ‘Oku laumalie lelei pē ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva, hili ‘ene tengetange ‘i he ngaahi uike si’i kuo maliu atu, ‘a ia na’a ne ‘i he loki tokanga’i makehe pe ICU (Intensive Care Unit) ‘a e Falemahaki Vaiola, ke fai ‘a hono siofi mo tokanga’i ai.

‘Oku fie fakahoko atu mei he ‘Eiki Minisita Mo’ui ki he kakai ‘o e fonua ‘oku ‘i he tu’unga mo’uilelei pe ‘a e ‘Eiki Palēmia, pea na’e faka’ata ia mei falemahaki ‘i he faka’osinga ‘o e uike kuo ‘osi.

‘Oku mahu’inga ki he kakai ‘o e fonua ke nau fakatokanga’i ange ‘a e ngaahi fakamatala ta’emo’oni kuo tukuatu mei he ngaahi kautaha ongoongó, ‘o pehe ‘oku mo’ua ‘a e ‘Eiki Palemia ‘i he mahaki kanisaa.

‘Oku fie fakaa’u atu ‘a e fakamalō mei he ‘Eiki Palēmia mo hono famili ‘a e fakamalō lotohounga mo’oni, kia kimoutolu kotoa na’a mou ‘a ‘ahi mo lotu ange ia lolotonga ‘a e taimi na’e faingata‘a‘ia ai.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi Palemia, P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; For media enquiries- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Website: www.pmo.gov.to

Last Updated ( Monday, 22 January 2018 15:41 )  

Who's Online

We have 255 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES