Hiki e Totongi ‘Uhila kamata mei he ‘aho 1 Fepueli 2018

E-mail Print PDF

22 ‘o Sanuali, 2018 English l Tongan ‘Oku ‘oatu heni ‘a e fanongonongo ki he kakai ‘o e fonua kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila ke ngaue’aki ‘a e totongi ‘uhila fo’ou ‘a ia ko e seniti ‘e 85.14 ki he ‘iuniti mei he ‘aho 1 ‘o Fepueli 2018. Ko e hiki ia ‘aki ‘a e seniti ‘e 3.94 mei he totongi ‘uhila lolotonga ‘a ia ko e seniti ‘e 81.20 ki he ‘uniti na’e ngaue’aki mai talu mei Siulai 2017. Ko e hiki ko eni ‘o e totongi ‘uhila ‘oku makatu’unga ia ‘i he ‘ikai ke fe’unga ‘a e pa’anga hu mai ki he totongi ‘o e lolo ‘a ia na’e pa’anga ‘e 2.8 miliona ‘i he’ene a’u mai ki Sanuali 2018. Na’e hiki ‘a e totongi lolo ‘aki ‘a e seniti ‘e 0.1791 (pe ko e hiki ia ‘aki e peseti ‘e 14.6) ki he lita talu mei Sune 2017.

‘Oku kei hokohoko atu pe foki ‘a e tokoni ‘a e Pule’anga ke ne totongi ‘a e seniti ‘e 15.14 ki he ‘iuniti ‘o e seniti ‘e 85.14 ki he ‘iuniti kene holoki hifo ai ‘a e totongi ‘uhila ki he seniti ‘e 70 ki he ‘iuniti (pe ko e holo ia ‘aki ‘a e peseti ‘e 18.64) ki he ‘uluaki ‘iuniti ‘e 100 ‘e ngaue’aki ‘e he kau ma’u ‘uhila ‘i he ngaahi ‘api nofo’anga ‘i Tongatapu, Vava’u, Ha’apai mo ‘Eua.

Ko e totongi fo’ou leva ‘eni kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila ke ngaue’aki:

Ko e ngaahi liliu kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila ke ngaue’aki ki he totongi ‘uhila ‘oku tatau pe ia ki Tongatapu, Vava’u, Ha’apai pea mo ‘Eua.

Malo mo e faka’apa’apa atu,
Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga.

Last Updated ( Monday, 22 January 2018 12:30 )  

Who's Online

We have 327 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES