Fanongonongo – Tonga Power

E-mail Print PDF

16 Sanuali 2018 ENGLISH Ki he: Kau ma’u ‘uhila kotoape ‘o ‘Upolu, Hofoa, Puke, Sia’atoutai, Fatai, Nukunuku, Lakepa, Niumate, Matahau, Masilamea, Te’ekiu, Fo’ui, Ha’avakatolo, Kolovai, Ha’atafu, Kala’au, Fahefa, White Sand, Liukava, matatahi Samaletani, Vakaloa, ‘Otuhaka, Liku’alofa, Heilala, mo e matatahi Ha’atafu.

Mou kataki ‘o fakatokanga’i ange ‘e tamate’i fakataimi atu ‘a ho’omou ma’u’anga ‘uhila ‘i he ‘aho Tokonaki, 20 ‘o Sanuali 2018 mei he taimi 10:00 pongipongi ki he 2:00 efiafi ‘oka ‘alomalie.

‘Oku makatu’unga ‘eni kae lava hono fakalelei’i ‘a e laine volota ma’olunga ‘i he ngaahi feitu’u ni. Ka lava lelei pe ‘a e ngaue ‘e fakamo’ui atu leva ho’omou ma’u’anga ‘uhila ‘o ‘ikai ke toe fanongonongo atu.

‘Oku ‘oatu ai pe ‘a e kole fakamolemole tu’unga ‘i ha ngaahi maumau ‘e hoko.

Malo mo e faka’apa’apa atu,

Tonga Power Ltd.

Last Updated ( Tuesday, 16 January 2018 10:14 )  

Who's Online

We have 181 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES