Ngaahi ‘Aho Mālōlō Faka-Pule’anga ‘o Tonga ki he ta’u 2018

E-mail Print PDF

04 Sanuali 2018 ENGLISH Ko e ngaahi ‘aho malōlō faka-pule’anga kuo fakapapau’i ki he ta’u 2018 ‘oku anga pehe ni:

Ko e ngaahi ‘aho malolo fakapule’anga ‘e ua (2), ‘i he ta’u 2018, ‘e fakamanatua ‘o fakatatau ki he Lao ki he Ngaahi ‘Aho Malolo Fakapule’anga (Vahe 51), ‘a ia ko e ‘Aho Konisitutone-‘Aho Fakafonua ‘o Tonga (Novema 4), mo e ‘Aho ‘alo’i ‘o Tupou I (4 Tisema), koe’uhi ko e ngaahi ‘aho totonu ‘oku hoko ia ‘i he

Tu’apulelulu, Falaite, Tokonaki mo e Sapate pea ‘oku fakamanatua leva ia he ‘aho Monite hoko, pea mo e ‘aho Tusite ‘oku fakamanatua leva ia ‘i he ‘aho Monite kimu’a he ‘aho totonu

Ko e ngaahi ‘aho malolo kehe ‘oku fakamanatua pe ia he ‘aho totonu ‘oku hoko ai.

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Uepisaiti: www.pmo,gov.to

 

Last Updated ( Thursday, 04 January 2018 09:54 )  

Who's Online

We have 279 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES