Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Fakanofo Faka’ofisale ‘a e Kōvana ‘o e ‘Otu Ha’apaí mo e Ministä ki he Potungäue ‘o e Ngaahi Ngäue Fakalotofonuá

Fakanofo Faka’ofisale ‘a e Kōvana ‘o e ‘Otu Ha’apaí mo e Ministä ki he Potungäue ‘o e Ngaahi Ngäue Fakalotofonuá

E-mail Print PDF

05 Siulai 2018 Na’e fakanofo ‘i he efiafi ‘o e ‘ahó ni ‘a e Kovana ‘o e ‘Otu Ha’apaí, Toketā Tevita Tonga Mohenoa Puloka pea mo e Ministä ki he Potungäue ‘o e Ngaahi Ngäue Fakalotofonuá, Losaline Ma’asi ‘i he paaka ko Fanga ‘i he Sï ‘i he efiafi ‘aneafí, ‘i Pangai, Ha’apai.

Na’e kamata e fakahoko fatongia ‘a e Kōvana fo’oú pea mo e Minisitā fo’ou ki he Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonuá he ‘aho 21 ‘o Sune, 2018

Na’e ‘i he ouau fakanofó ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Tongá, Samuela ‘Akilisi Pōhiva, Hou’eiki Ministä ‘o e Kapinetí, kau ‘Ofisa Pule Ngāue ‘o e ngaahi Potungäue ‘a e Pule’angá, kau Faifekau mei he Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tongá mo e kau fakaafe kehe pē.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungaue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 

Who's Online

We have 368 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES