Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Tū’uta ‘i Tongatapú ni fanga ki’i moa tokoni afā ‘a e Potungāue Ngoue

Tū’uta ‘i Tongatapú ni fanga ki’i moa tokoni afā ‘a e Potungāue Ngoue

E-mail Print PDF

24 Mē 2018 ‘Oku lolotonga tauhi ‘e he Va’a Ngaue ki he Mo’ui Lelei ‘o e Fanga Monumanú  ‘i Tokomololo ‘a e fanga ki’i moa ‘e 1,900 mei Nu’usila, ko e konga ia ‘a e polokalama tokoni afā ‘a e Potungāue Ngoue mo e Vaotātā, hili ‘a e Saikolone Fakatalopiki ko Gita.

Fakatatau ki he ‘Ofisa Pule Ngāue ‘a e Potungāue Ngoue, Dr. Viliami Manu ko e toki kamata’i ‘eni ‘a e polokalama tufa ‘o e moá hili ‘a e afaˊ.

“’Oku tauhi ‘a e fanga ki’i moa ko ‘eni ‘i he uike ‘e ua, ka nau toki mavahe mei he fo’i maama. Ko e fiema’u ‘o e fo’i maama ke ‘ō’ōfaki’aki ‘a e fanga ki’i moa, he ko e fatongia ia ‘o e motu’a moa.”

‘I he’ene fakamatala ‘e tufotufa atu ia ‘o kamata ‘i he Tu’apulelulu mo e Falaite ‘o e uike kaha’u. ‘E tufa ia ki he ngaahi kolo ‘e 65 ‘o kau mai ki ai mo e Vahefonua ‘Eua.

“’Ko e ‘uluaki tufa ‘e ‘ave ki he ngaahi ‘api na’a nau ‘osi ‘ai ‘a ‘enau ngaahi ‘ā moa, pea mo kinautolu na’a nau kau mai ki he ngaahi ako na’e fakahoko fekau’aki mo hono tauhi ‘o e fanga ki’i moa.”

Taimi tatau, na’e pehē ‘e he ‘Ofisa mei he Va’a Ngaue ki he mo’ui lelei ‘o e fanga monumanú ‘i Tokomololo, Hale Kalokalo, ‘oku ‘i ai mo e uta moa ‘e taha ‘e tu’uta ia ‘i Tongatapú ni ‘i Falaite ‘o e uiké ni.

Na’a ne pehē foki ‘oku nau ngāue houa ‘e 24 ‘i hono tokanga’i ‘a e fanga ki’i moá pea mo talitali ‘a e ni’ihi ‘oku nau ‘a’ahi ange ‘o mamata tonu ki he fanga ki’i moa ko ‘ení, pea mo ‘eke ha ngaahi fehu’i ki he anga hono tauhi mo fafanga ‘o e fanga ki’i moa.

‘Oku fakafuofua ki he fanga ki’i moa ‘e fā mano ‘a e tokoni ‘a e Potungāue Ngoue ki he kakai ‘o e fonua.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungāue Fakamatala ‘Ea, Ma’u’anga Ivi, Ma’u’anga Fakamatala, Tokangaekina Fakatamaki Fakaenatula, ‘Atakai, Feliuliuaki ‘o e ‘Ea mo e Fetu’utaki

 

Who's Online

We have 506 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES