Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Fakata'e’aonga'i ‘a e Lakanga Minisita ‘o ‘Etuate Sungalu Lavulavu

Fakata'e’aonga'i ‘a e Lakanga Minisita ‘o ‘Etuate Sungalu Lavulavu

E-mail Print PDF

03 Fepueli 2016 Kuo finangalo lelei ‘a ‘Ene ‘Afio Tupou VI ke fakata’e’aonga’i ‘a hono fakanofo ‘o ‘Etuate Sungalu Lavulavu ki he Minisitā ‘o e Takimamata, ‘i hono fokotu’u atu ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga, Hon Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘o kamata lau mei he Monite ‘aho ‘uluaki ‘o Fepueli, 2016.

Na’e makatu’unga eni ‘i he tu’utu’uni ‘a e Fakamaau’anga Lahi pea pehē ki he tu’utu’uni ‘a e Falealea ‘o Tonga ke fakahifo ‘a ‘Etuate Sungalu Lavulavu mei hono sea ‘i he Fale Alea ‘o Tonga ko e Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Vava’u 16, ‘o fakatatau moe Kupu 21 (5) ‘o e Lao ki he Fili Fale Alea.

Kuo fokotu’u ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘a Hon Pohiva Tu’i’onetoa, ‘Eiki Minisitā ki he Fefakatau’aki mo e Ngaahi Ngaue mo e ‘Eiki Minisitā ki he Polisi, Pilisone mo e Tamate Afi ke ne hoko ko e ‘Eiki Minisitā Le’ole’o ki he Potungāue Takimamata ‘o kamata lau mei ‘aho ‘uluaki ‘o Fepueli 2016.

Na’e hoko foki ‘a ‘Etuate Sungalu Lavulavu ko ‘Eiki Minisitā ‘o e Takimamata ‘i he ‘aho 27 ‘o Novema 2015 pea ngata ki he Monite ‘aho ‘uluaki ‘o Fepueli 2016.

NGATA’ANGA

 


Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road,
P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 03 February 2016 13:46 )  

Who's Online

We have 246 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES