Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / Pule Fo'ou ‘o e va'a ‘a e Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga 'i he Vahe Fonua 'Eua

Pule Fo'ou ‘o e va'a ‘a e Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga 'i he Vahe Fonua 'Eua

E-mail Print PDF

29 'O Sanuali 2016 Kuo hoko ‘a Fe’ofa’aki’akakau Manisela Longani ‘o Vaini/Ha’utu Tongatapu, ke ne hoko koe Pule Fo’ou ‘oe  Va’a ‘o e Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga ‘i  he Vahefonua ‘Eua, ‘o kamata  mei he ‘aho  25 ‘o Sanuali 2016.

Koe fetongi  foki ‘eni ‘e Fe’ofa’aki’akakau ‘a Tau’atevalu Mafi, ‘a ia  ‘oku foki mai ki Tongatapu ‘o hoko atu koe Pule ‘ihe Va’a ‘a e Pangikee  ‘i  he Vahe Hahake ‘i Tatakamotonga.

Ko Fe’ofa’aki’akakau ko hono ta’u 30 eni pea ‘oku ma’u hoa kia Toma’akino Longani ‘o Talau, Neiafu Vava’u.  Na’e ako ‘a Fe’ofa’aki’akakau ‘i he Kolisi Kuini Salote pea toki hoko atu kihe Tupou Tertiary Institute.

 

Kuo ‘osi ma’u hono faka’ilonga fakaako ko e Bachelor of Applied Business Studies mei Whitireia Community Polytechnic, Nu’usila ‘i he 2010.  Ko e ta’u ‘eni ‘e 5 ‘ene fakahoko fatongia ‘i he Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga he ngaue fakanoo mo e ngaue fakatakii.   

Ko e hiki mai  ‘eni ‘a Fe’ofa’aki’akakau mei hono fatongia ko e  ‘Ofisa Noo Ma’olunga ‘i he ‘ulu’i ‘Ofisi ko ia ‘o e Pangikee ‘i  Nuku’alofa,  pea ne pule ‘i he va’a ‘o e Pangike ‘i he Vahe Hahake ‘i Tatakamotonga.  

‘Oku ‘i ai ‘a e ‘amanaki lelei ‘e hokohoko lelei atu pe ‘e Fe’ofa’aki’akakau ‘a e ngaue vaofi moe kakai ‘o e Funga Fonua pehe kihe ngaahi pisinisi mo kinautolu kotoa pe ‘oku poupou ki he langa fonua ‘oku fakahoko mei ‘Eua.

NGATA'ANGA

Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga  

Last Updated ( Friday, 29 January 2016 16:43 )  

Who's Online

We have 316 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES