Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Prime Minister's Office / Fiefia e 'Eiki Palemia he faingamalie tokoni ki he fakalakalaka 'o e Ngaue Fakangoue

Fiefia e 'Eiki Palemia he faingamalie tokoni ki he fakalakalaka 'o e Ngaue Fakangoue

E-mail Print PDF
28 Sanuali 2011 Ko e me'a 'a e 'Eiki Palemia, Nopele Tu'ivakano he fakamo'oni e Aleapau 'a e Pule'anga Tonga mo e Pule'anga Siaina fekau'aki mo e ngaue mahu'inga ko e fekumi mo faka'ali'alo ha ngaue fakangoue. (ADF Project).

'Oku ou fakafofonga'i heni ‘a e Pule'anga Tonga, ke fakahoko atu ‘a e fakamalo ki he Pule'anga Siaina, ‘uhia koe tokoni ‘aufuato kuo nau foaki mai, ‘o fakafou mai ‘i he polokalama tokoni ‘a e Pule'anga Siaina. Ko e tokoni ko eni, ‘oku fe'unga ia mo e pa'anga Tonga ‘e 1.6 miliona, ‘ai ia ‘e tokoni ke fakapa'anga ‘aki ia ‘a e polokalama ngaue ko e fekumi mo faka'ali'ali ha ngaahi ngaue fakangoue pe koe Agricultural Demo Farm Project.

Ko e polokalama ko ‘eni, ‘oku ‘omai ai ‘e he Pule'anga Siaina ha kulupu koe kau taukei ‘i he ngaue fakatekinikale ki he tafa'aki ‘o e ngoue, kenau faka'ali'ali ha ngaahi ‘ilo fakatekinolosia ki hono ngoue'i ‘o e mushroom, fakaili mo tauhi e fanga pato, pea pehe ki hono liliu ke pauta ‘a e kumala.

‘E fakahoko ‘e he kulupu ngaue ko ‘eni ha ngaahi ako, ‘a ia e fakahoko ia he faama ‘ahi'ahi ‘i Vaini, pea pehe ki he'enau tokoni ki hano langa mo fokotu'u ha methane generating pits ‘e 10. Ko e polokalama ngaue ko ‘eni ‘oku ‘amanaki ke fakahoko ia ‘i he ta'u ‘e 2, ‘o kamata ‘i he mahina ni ki Tisema ‘o e 2012.

‘Oku ou fiefia ‘i he aleapau kou fakamo'oni kiai e Pule'anga Tonga pea moe Pule'anga Siaina he pongipongi ni, fekau'aki mo e ngaue mahu'inga ko'eni, pea ‘oku tau ‘amanaki lelei ki hano kamata mo fakahoko ‘o e ngaue ni.

Ko e polokalama ngaue foki ko'eni, ‘oku ne toe faka'ilonga'i ha toe lakanga mahu'inga ‘e taha, ke kei hokohoko atu ai pe hono tauhi ke kei vaofi ai pe ‘a e va faka kaume'a ‘o e Pule'anga Tonga mo e Pule'anga Siaina.

Malo

NGATA'ANGA

Fokotu'utu'u mo e hikitohi 'e he: Potungaue Fakamatala mo e Fetu'utaki, Nuku'alofa, 2011. Fakangofua 'e he Potungaue ki Muli,

Last Updated ( Monday, 18 July 2011 15:30 )  

Who's Online

We have 359 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES