Passport (Amendment) Regulations 2011

Thursday, 13 October 2011 09:36 MINISTRIES - Foreign Affairs
Print

PASSPORT (AMENDMENT) REGULATIONS 2011

PASSPORT ACT

IN EXERCISE of the powers conferred by section 34 of the Passport Act, the Minister of Foreign Affairs with the consent of Cabinet makes the following Regulations:

>> View for MORE DETAILS

NGAAHI TU'UTU'UNI (FAKATONUTONU)KI HE NGAAHI TOHI FAKANGOFUA KE FOLAU 2011

LAO KI HE NGAAHI TOHI FAKANGOFUA KE FOLAU

'I HONO NGAUE'AKI 'o e ngaahi mafai kuo foaki 'e he kupu 34 'o e Lao ki he Ngaahi Tohi Fakangofua ke Folau, 'oku fa'u 'e he Minisita ki Muli 'i he loto ki ai 'a e Kapineti, 'a e ngaahi Tu'utu'uni ko eni:

>> View for MORE DETAILS

....................................................

TONGA GOVERNMENT GAZETTE SUPPLEMENT EXTRAORDINARY

No. 36 Wednesday 12th October, 2011

REGULATIONS

The following Regulations is issued with this Gazette Supplement Extraordinary.
1. Passport (Amendment) Regulations 2011.

>>> View for MORE DETAILS

KO E NGAAHI TU'UTU'UNI

Ko e Tu'utu'uni ‘oku ha atu ‘i lalo ni ‘oku tufa fakataha atu ia mo e Kasete Fakalahi Makehe ni.
1. Ngaahi Tu'utu'uni (Fakatonutonu) ki he Ngaahi Tohi Fakangofua ke Folau 2011.

END.

Isued by the; Ministry of Information and Communications, 2011. Source: Ministry of Foreign Affairs and Crown Law Department


Last Updated ( Sunday, 11 December 2011 22:12 )