Home / SPEECHES / Speeches by Royal Family / TO FOLOFOLA: 2013 Niuafo'ou Royal Agricultural Show

TO FOLOFOLA: 2013 Niuafo'ou Royal Agricultural Show

E-mail Print PDF

9 August 2013 Ko e tatau 'o e To Folofola 'a 'Ene 'Afio Tupou VI, Tu'i 'o e 'Otu Tonga, 'i he Huufi 'o e Faka'ali'ali Ngoue 'a e Vahenga Niuafo'ou ki he ta'u 2013 na'e fakahoko 'i he 'aho 9 'Aokosi, 2013.

 

 Ko e Fakatapu e kuo 'osi hono aofaki.

 'Oku ou tuku 'a e fakafeta'i ki hotau 'Otua 'i he ' Ene tataki mo fakafaingamalie ka tau kau fakataha mo e ongo vahe fonua 'o Niuatoputapu mo Niuafo'ou ni, ki he Faka'ali'ali Ngoue 'o e ta'u ni.

 'I hono tokangaekina fakamamani lahi 'o e 'Aho 'o e Me'atokoni, 'oku tataki ai 'a e tokanga ki he malu 'o e ma'u'anga me'atokoni pea pehe ki he me'atokoni 'oku fakatupu mo'ui lelei. Ko ia, 'oku ou tui 'oku fakataumu'a 'a e Faka'ali'ali Ngoue 'a Niuafo'ou ni ki he kaveinga koeni, 'o tatau pe ki he fua 'o e ngoue mo e toutai mei 'oseni.

 'Oku monu'ia 'a Niuafo'ou ni koe'uhi 'oku kei fakanatula pe 'a hono 'atakai pea 'oku mahu'inga ke tauhi 'a e tu'unga koia, ke malu'i 'a e ngaahi koloa tukufakaholo 'oku 'iloa makehe ai 'a e vahe fonua ni, pea ke kei lava pe ke too mo e ngaahi ngoue kehekehe ke tokoni ki he ma'u'anga pa'anga 'a e kainga.

 Ko ia, neongo 'a e faingata'a 'o e fetu'utaki mo Tongatapu, ka 'oku lava lelei pe 'e he vahe fonua ni 'o tauhi 'a hono tukufakaholo 'I hono ngaue fakapotopoto'aki 'o e ngaahi faingamalie 'oku ma'u mei Tokanga pea pehe ki 'Oseni pea ke fakapapau'i 'oku ma'u 'a e me'atokoni 'oku fakatupu mo'ui lelei ma'ae famili mo e kainga kotoa 'o Niuafo'ou ni.

 'I he 'amanaki ke tau 'a'ahi ki he Faka'ali'ali 'o e ngaahi ola mo e fua 'o e ngaue na'a mou fakahoko mei Tokanga, mei 'Oseni pea pehe ki Falehanga, 'oku 'i ai 'a e tui ko e 'aho eni 'oku mou vekeveke ke faka'ali'ali kotoa ai 'a e ngaahi koloa tukufakaholo 'a ia 'oku 'iloa makehe ai 'a Niuafo'ou ni.

 'Oku fakafiefia ke mau vakai ki he ngaue 'oku faka'ofo'ofa mo lelei pea ki he mateaki fonua 'a e kau tangata mo e fefine.

 Ko ia, ;oku 'oatu 'a e fakamalo ki a kimoutolu kotoa na'a mou fetakinima ke fakahoko 'a e Faka'ali'ali 'o e fua 'o Tokangaa, 'Osenii pea pehe ki he ngaue 'a e kau fefine. 'Oku 'oatu mo e fakamalo ki he kainga Niuafo'ou kotoa.

 'Oku ou 'ofa atu ki a kimoutolu. 

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he: Lord Chanberlain,'Ofisi 'o e Palasi, Nuku'alofa, 2013- 9 'Aokosi, 2013

Last Updated ( Tuesday, 27 August 2013 18:45 )  

Who's Online

We have 225 guests online

PUBLIC ENTERPRISES