Home / SPEECHES / Speeches by Royal Family

Speeches by Royal Family

Me’a ‘a e tama pilinisi kalauni tupouto’a ‘ulukalala ‘i hono tuku atu ‘o e palani ngaue fakafonua ma’ae to’utupu ki he 2014 - 19

E-mail Print PDF

FAKATAPU


‘Oku ou tomu’a tuku ha fakamalo ki he Tu'i ‘o e langi ‘i he’ene fakakoloa’aki kitautolu hono kotoa ‘a e mo’ui ‘o tau a’usia mai ‘a e ‘aho ni, ‘oku ne fakatahataha’i mai kitautolu ki Ha’afuluhao.

Ko e ‘aho ni ko e taha ia ‘o e ngaahi taha’i ‘aho fakahisitolia ko ‘etau faka’ilonga’i hono faka’ata ‘a e palani ngaue fakafonua ma’ae to’utupu ‘o Tonga ki he ta’u ‘e nima ka hoko mai.

‘Oku tau fakahoko ia ki Ha’afuluhao pea ‘oku ne ‘omai ‘a e mafana makehe kia kitautolu, ‘a e manatumelie ki he ‘aneafi, ‘a e me’a fakahisitolia kuo hiki he lekooti ‘i Tonga ni mo mamani lahi foki, ‘a e ki’i fonua na’e ‘ikai ke tuku ki he ngaahi fonua hau mo ma’ume’a, ka na’e tuku ki langi ke ne fai honau tauhi mo tokanga’i.

Ko e ngaue lavame’a mo ‘aufuato ‘a e ‘uluaki fa (Siaosi Tupou 1) ‘oku hoko ia ko e akosope ki he kau muiaki kenau kei hokohoko mai ‘a e mahu’inga’ia hono tuku ‘o e fonua ki langi, ko e ‘api e ko Pouono pea mo hono tala ‘oku kei tu'u ko e fakatalutalu.

‘Oku pehe tofu pe ‘a e fakakaukau ‘o e ‘aho ni, tau foki pe mu’a ki he tupu’anga ‘a e kelekele na’e ‘ohake ai kitautolu ki he malumalu ‘o Satai. Ko e hako tupu eni ‘o e fonua pea ko kinautolu ‘e hoko ko e kau taki ‘i he kaha’u hotau fonua ni. Koia ‘oku ou fakamalo atu hono fakakaukaua ke fai ‘a e katoanga ni ki he Vahefonua Lolo ‘a Halaevalu ketau toe ‘ohake ‘a e hako tupu ‘o e fonua ke fai hono tauhi, fakalekesi mo tokanga’i mei langi.

‘Oku ou fakamalo lahi atu ki he ‘Eiki Minisita ‘o e Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, kau ngaue hono kotoa, ngaahi kupu kehekehe ‘o e Pule’anga, ngaahi kautaha ‘ikai ke fakapule’anga, hou’eiki taki lotu ‘o e fonua, ngaahi pisinisi fakataautaha mo e kakai hono kotoa pe ‘o e fonua ‘i Tonga mo tu’apule’anga ‘i he ngaahi fetakinima kuo mou fai ‘o malava ke fai hono teuteu ‘o e palani ngaue ni ma’ae hakotupu ‘o e fonua.

Kuo mahino ‘a e ngaahi pole fakasosiale ‘oku tau lolotonga fe’ao mo ia ka kou tui fakapapau moe ‘amanaki lelei ko e fetakinima ‘oku fai ‘e he ngaahi hoa ngaue ‘oku ha atu ‘i ‘olunga, ‘e hoko ia ko e tokoni ki hono hiki hake ‘o e ngaahi ngaue hono kotoa pe ma’ae lelei fakalukufua ma’ae hakotupu ‘o e fonua.

‘Oku ou fakamalo atu ki he Tonga hono kotoa pe ‘oku mou fetakinima ke fakahoko ‘a e langa ngaue ni.

‘Oku ou fiefia ke faka’ata ke tukuatu ‘a e palani ngaue fakafonua ma’ae to’utupu ki he 2014 - 2019 ki he kakai ‘o e fonua.

‘Ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa


Tukuatu mei he : Potungaue 'o e Ngaahi Ngaue Fakalotofonua.

Last Updated ( Thursday, 03 July 2014 15:50 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 17

Who's Online

We have 178 guests online

PUBLIC ENTERPRISES