Home / SPEECHES / Parliamentary Addresses / Tō folofola mei he Taloni

Tō folofola mei he Taloni

E-mail Print PDF

15 Sanuali 2015 ‘Eiki Sea ‘oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi he’etau to e a’usia mai ki he ta’u fo’ou ni. Kuo lava lelei ‘a e fili Fale Alea ‘o e 2014. Pea kuo kakato mo e ngāue ki he fili ‘o e Palēmia pehē ki he Sea ‘o e Fale Aleá mo hono Tokoni, pea ki he fili ‘e he Palēmia ‘a e ngaahi lakanga ki he Pule’anga fo’ou.

Ko ia ‘oku ‘oatu ‘a e talamonū ‘Eiki Sea pea pehē ki he ‘Eiki Palēmiá mo e kau Minisitā ‘o e Kapineti, kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpele pea ki he kau Fakafofonga ‘o e kakai.

‘Oku tau fakatokanga’i foki mo fakamālō’ia mo e ngaahi ngāue kotoa kuo lavá hono fakahoko ‘i he ta’u ‘e 4 kuohilí pea mo e ‘amanaki lelei ke hokohoko atu ‘a e ngaahi ngāue ko ia ki he tokoni ki he langa hake ‘o e tu’unga faka’ekonōmika mo e faka-sōsiale ‘o e fonuá. Talamonū atu ki he Fakataha Alea ‘o e ‘aho ni.

Tama Tu’i
Tupou VI

 

Who's Online

We have 314 guests online

PUBLIC ENTERPRISES