Fanongonongo Fakapule’anga – Fakaangaanga ke Fakahoko ha Fetukutuku Fakavavevave Fakafonua koe’uhí ko ha Peau Kula

E-mail Print PDF

30 ‘Okatopa, 2017 Mou kātaki ‘o fakatokanga’i ange ‘e fai e fakaangaanga fetukutuku fakavavevave fakafonua ‘i he ‘aho Falaite 3 Nōvema 2017.

‘E fakahoko e fakaangaanga ni ‘i he vaha’a taimi ‘o e 9 pongipongi ki he 3 efiafi. ‘E kamata’aki ha fakaongo atu ‘i he letioó ‘a e lulu ‘o ha mofuike mālohi pea hoko atu ‘aki ‘a e fakalea ‘o e ‘siren’ pea mo e ngaahi fafangu fakatokangá.

‘Oku ‘oatu ‘a e kole fakamolemole kapau ‘e ‘i ai ha ngaahi fatongia pe ngāaue ‘e uesia tu’unga ‘i he fakaangaanga ko ení.

Kātaki ‘o fetu’utaki mai ki he ‘Ōfisi Fakafonua ki hono Tokangaekina ‘o e Ngaahi Fakatamakí, ki hano fakaikiiki ‘i he fika telefoni 26 340 pe 08006366.

Faka’apa’apa atu,

‘Ōfisi Fakafonua ki hono Tokangaekina ‘o e Ngaahi Fakatamakí, Potungāue MEIDECC.

 

Who's Online

We have 316 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES