Hiki e Totongi 'Uhila 'o Kamata mei he 'aho 2 Fepueli 2017

E-mail Print PDF

Makatu’unga ‘i he lahi e hiki ‘i he totongi ‘o e lolo tisolo ‘a ia na’e tali ‘e he Pule Fe’unga ke kamata gaue’aki ‘i he ‘aho 16 Sanuali 2017, kuo hiki ai e totongi ‘o e lolo ‘aki ‘a e seniti ‘e 15.40 ki he lita (13.8%) mei he $1.1124 ki he lita ‘i Sepitema 2016 ki he totongi fo’ou ko e $1.2664 ki he lita ‘i Sanuali 2017.
‘I he’ene pehe, ‘oku hiki leva pea moe totongi ki he lolo ‘a ia ‘oku ngaue’aki ki hono fo’u ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 9.03 ki he ‘iuniti (pe peseti ‘e 12.2) mei he totongi lolotonga ‘a ia ko e seniti ‘e 73.99 ki he ‘iuniti ki he totongi fo’ou ko e seniti ‘e 83.02 ki he ‘iuniti. ‘Oku makatu’unga foki ‘eni mei he ‘ikai fe’unga ‘a e pa’anga hu mai mei he totongi ‘o e lolo ‘i he kuata kuo tau situ’a mei ai hili hono vakai’i fakamuimui ‘o e totongi ‘uhila ‘i Sepitema 2016, ‘a ia ‘oku fe’unga pea mo e $2.5 miliona.

Kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila ke hiki a e totongi ‘o e ‘uhila ‘o kamata ngaue’aki mei he ‘aho 2 Fepueli 2017.

Ko e totongi fo’ou ‘eni kuo tali ke ngaue’aki ‘e he Komisoni ‘Uhila:

Vahe Fonua

Totongi ki hono fakalele ‘o e pisinisi

Totongi ‘o e lolo

Totongi ‘uhila lolotonga

Lahi ‘o e hiki

Peseti ‘o e hiki

Totongi ‘uhila fo’ou

Tongatapu

44.35

29.635

73.99

9.03

12.2%

83.02

Vava’u

44.35

29.635

73.99

9.03

12.2%

83.02

Ha’apai

44.35

29.635

73.99

9.03

12.2%

83.02

‘Eua

44.35

29.635

73.99

9.03

12.2%

83.02

Ko e ngaahi liliu ki he totongi ‘o e ‘uhila ‘oku fakatatau ia ki he ngaahi tu’utu’uni ‘i he Aleapau Felotoi ‘a e Komisoni ‘Uhila, Tonga Power Ltd pea moe Pule’anga. Ko e Pule Fe’unga (Competent Authority) ko e sino ia ‘a e Pule’anga Tonga ‘oku ne pule’i ‘a e totongi tu’uta ‘a e lolo tisolo ‘i Tonga ni, ‘a ia ‘oku ngaue’aki ‘e he Tonga Power Ltd ki hono fika’i ‘o e totongi ‘o e lolo ‘oku ngaohi ‘aki ‘a e ‘uhila.

Malo moe faka’apa’apa atu,
Tonga Power Ltd.

 

Who's Online

We have 652 guests online

PUBLIC ENTERPRISES