Totongi Lolo Fo'ou, Sanuali - Fepueli 2017

E-mail Print PDF

16 Sanuali, 2017 ‘Oku fakaha atu ‘i he ongoongo'ni mei he Potungaue  Komeesi, Konisiuma, Fefakatau’aki, ‘Ilo Fo’ou moe Ngaahi Ngaue’anga e Kakai, Kuo tali ‘ehe Komiti Pule Fe’unga ‘a e totongi fo’ou ‘o e lolo ki he mahina ko Sanuali mo Fepueli ‘o kamata ia he ‘aho  Monite 16 Sanuali 2017  ‘o ngata ki he ‘aho 15 Fepueli 2017.

Ko e totongi fakalukufua e lolo ki he mahina ni ‘oku hiki ki ‘olunga. ‘Oku hiki aki e penisini e seniti 15.36, kalasini e seniti 15.50 pea hiki ‘aki e tisolo e seniti e 12.41.  Ko e totongi fakamovetevete ‘o e penisini ki Tongatapu koe $2.53, $2.46 ‘ae tisolo pea $1.71 ‘a e kalasini.  Koe katoa e ngaahi totongi koeni kuo ‘osi kau kiai e totongi tukuhau.

Fakatatau ki he fakafetongi pa’anga ‘i Tisema, ne holo e mahuinga e pa’anga Tonga ‘o fakataha pe moe  ma’olunga ange e totongi ‘o  e lolo mata  ‘i  tu’apule’anga ‘o kau ia ki he ‘uhinga  lahi e hiki  e totongi lolo ki he mahina ni.

Ne hiki moe totongi e talamu lolo mata (crude oil barrel) ‘o laka hake he $50  Amelika ki he talamu neongo e lahi e Lolo ke fakatau atu. Ne hiki ‘aki e Penisini e pa’anga Amelika e 7.83 ki he talamu penisini.Ne hiki ‘aki e pa’anga amelika e 7.55 ki he talamu Kalasini pea hiki ‘aki e pa’anga Amelika e 6.05 kihe talamu tisolo. ‘A ia ne hiki kotoa e totongi e kalasi kehekehe e lolo ki he mahina Tisema.

Koe totongi fo’ou kihe mahina Fepueli mo Ma’asi ‘e toki kamata ia he ‘aho 16 Fepueli 2017.

Ki ha toe faka’eke’eke makehe fekau’aki moe ongoongo tukuatu koeni, kataki fetuutaki mai kihe Potungaue Komeesi, Konisiuma, Fefakatau’aki, ‘Ilo fo’ou moe Ngaue’anga e kakai ‘i he fika telefoni koe 23688 ext 130.

Last Updated ( Monday, 16 January 2017 09:51 )  

Who's Online

We have 116 guests online

PUBLIC ENTERPRISES