Ngata e Liliu taimi pea ke fakafoki ki he taimi angamaheni pea ‘e fakahoko eni ‘I he ‘aho 15 Sanuali, 2017.

E-mail Print PDF

10 Sanuali, 2017 Ko e uasi kotoa pe ‘i he Pule’anga ni ‘e fiema’u nga’unu ‘o fakafoki ki mui ‘aki ha houa ‘e taha ‘i he taimi 3am (‘unu ki mui ki he 2am) ‘i he ‘aho Sapate ko hono 15 ‘o Sanuali 2017. Koe liliu taimi koeni pea mo hono fakafoki koeni ‘o e taimi ki mui ‘aki ‘a e houa e taha koe fakakaukau moe fokotu’utu’u ia na’e tali ‘e he Kapineti ‘i he ‘aho Falaite 21 ‘o ‘Okatopa 2016 ‘i he makatu’unga ke fakaloloa e houa ‘o e ‘aho ‘i he houa efiafi ke fakakakato mo fakalavalava ai e ngaahi ngaue faka’ekonomika mo fakasosiale. Ko hono fakafoki koeni ‘o e taimi ki mui ‘aki e houa e taha pea ‘e foki pe ‘a e taimi ‘o Tonga kene fakalaka ‘aki e houa e 13 mei he taimi ‘a mamani pe ‘oku ‘iloa koe Universal Coordinated Time (UTC+13hrs).

‘Oku ‘ikai foki koha me’a fo’ou ‘a e liliu taimi ia ki Tonga ni. ‘I he 1999 ne fakahoko ai e liliu taimi kimu’a ‘i he milleniume fo’ou ka na’e ‘ikai toe ngaue’aki mei he 2002. Ko e liliu taimi foki ‘oku taimi lelei hono fakahoko ‘i he fa’ahi ta’u mafana he taimi ‘oku loloa ange ai ‘a e ngaahi houa ‘oku ‘ulo ai ‘a e la’aa. Pea ‘oku tau lolotonga fai fononga atu ‘I he fa’ahi ta’u mafana pea koe natula ‘o e fa’ahi ta’u koeni ‘oku angamaheni ‘aki pe ‘a e loloa ange ‘a e ngaahi houa ‘oku ulo ai e la’aa fakataha pe ki ai pea moe vilo ‘a e mamani ‘i he la’aa pea ‘oku loloa ange ai e ngaahi houa ‘oku ulo ai e la’aa. Pea koia ai ‘ae fakakaukau koeni ki hono fakafoki ‘etau taimi ki mui ‘aki e houa ‘e taha ki he taimi angamaheni.

‘Oku kau foki ‘a Tonga ni fakataha mo hotau ngaahi fonua kaunga’api hange ko Fisi, Ha’amoa pea mo Nu’usila hono ngaue’aki ‘ae founga fakakaukau pea mo hono toe fakafoki ko ‘eni e taimi.

‘Oku fakaafe’i atu ‘e he Potungaue MEIDECC e kakai ‘o e fonua ‘oku ‘iai ha nau faka’eke’eke fekau’aki mo e liliu taimi kuo tu’utu’uni ‘e he Pule’anga ke fakafetu’utuaki mai kihe Va’a Fakamatala’ea, Potungaue MEIDECC ‘i he fika ko e 35-355 pe 35-008.

Ki ha toe faka’eke’eke fetu’utaki ki he 35-355 pe This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ke he Va’a Ngaue ki he fakamatala’ea ‘a Tonga.

 

Who's Online

We have 215 guests online

PUBLIC ENTERPRISES