‘Ave Takimamata ki he Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’anga

E-mail Print PDF

19 'o Me 2015 English | Tongan Kuo tali ‘e he Kapineti ke ‘ave ‘a e Potungāue Takimamata ke fakalele ‘e he Potungaue ki he Ngaahi Ngāue Lalahi ‘a e Pule’angá, pea ke kamata ‘eni ‘i he ‘aho 1 Sune 2015.

Ko e tu’utu’uni kapineti ‘eni na’e fakahoko ‘i he ‘aho Falaite 15 Me, 2015 kimu’a pea me’a atu ‘a e ‘Eiki Palemia ki he fakataha PALM7 ‘i Siapani.

‘I he ‘ave ko ‘eni ‘o e Takimamata ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, ‘oku hoko ai ‘a Hon. ‘Etuate Lavulavu ko e Minisitā fo’ou ki he Takimamatá. Pea ‘e kei hoko atu pe ‘a Ringo Fa’oliu ko e CEO ‘o e ngaahi sevesi ‘oku fakamalumalu ‘i he Ngaahi Ngaue Lalahí.

‘E kei hoko atu pe ‘a e ngāue’aki ‘e he Takimamata ‘a e ‘ofisi ‘i he Hala Vuna, pehē foki ki he ngaahi ‘ofisi mo e naunau kehe ‘oku ‘i heTakimamatá.

Kuo ‘osi kamata ngāue ‘a e Minisitā ki he Ngaahi Ngaue ‘a e kakai mo e Fefakatau’aki, ‘a ia na’e malumalu ai ‘a e Takimamatá, Dr. Pohiva Tu’i’onetoa, mo e Minisitā fo’ou, Hon. ‘Etuate Lavulavu ke hoko lelei ‘a e hiki ‘a e Takimamata ki he Potungāue fo’ou kimu’a he ‘aho 1 Sune.NGATA’ANGA

Tukuatumei he: ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Wednesday, 20 May 2015 09:42 )  

Who's Online

We have 803 guests online

PUBLIC ENTERPRISES