“Faka’amu ke kamata fepuna’aki mei Nadi ki Vava’u ‘i Novema”

E-mail Print PDF

12 Me 2015 English | Tongan Ko e taha e ngaahi kaveinga mahu’inga ne fai ki ai e feme’a’aki ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva, pea mo e ‘Eiki Palemia ‘o Fisi, Frank Voreqe Bainimarama, ko e faka’amu ke fakahoko ha puna fakavaha’apule’anga mai ‘a e Fiji Airways mei Nadi ki Vava’u.
Na’e tukuatu ki he Minisitā ‘o e Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’angá (Infrastructure), Hon. ‘Etuate Lavulavu, pehē ki he Minisitā Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga, Hon. Poasi Tei (Public Enterprises), mo e pule ki he mala’evakapuna, Viliami Ma’ake, ke nau fakahoko ‘a e alea mo e Fiji Airways ‘i Nadi ki he kaveinga ni.

Fakatatau ki he fakamatala mei he Minisitā ki he Ngaue Lalahi  ‘a e Pule’anga, kuo ‘osi fai ha felotoi ke kamata e fepuna’aki ki Vava’u mei Nadi ‘I Novema ‘o e ta’u ni.

Kuo ‘osi fai mo ha alea ke fakahoko ha fepuna’aki ‘i he vaha’a ‘o Apia mo Tonga, ke fakahoko pe mo ia  ‘e he Fiji  Airways.

‘Oku lolotonga puna ‘i he’ene polokalama angamaheni  ‘a e Fiji Airways ki Tongatapu mei Nadi mo Suva, pea nō ‘a e vakapuna ATR he uike kotoa pe ‘e he Real Tonga ke puna ki Vava’u.

Ka, ko hono lava ko ia ke fakahoko ha fepuna’aki hangatonu mei Nadi ki Vava’u, ‘e lava heni ke ha’u hangatonu ‘a e kau folau’eve’eva mei ‘Esia mo ‘Aositelēlia ki Vava’u.

Na’e me’a mai ‘a e ‘Eiki Palemia mo  ‘ene kau folau ‘i he kamata’anga  ‘o e uike ni.


NGATA’ANGA

Tuku atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Who's Online

We have 221 guests online

PUBLIC ENTERPRISES