“Me'a 'a'ahi 'Eiki Palēmia ki Fisi mo fakataha ai mo e fanauako Tongá”

E-mail Print PDF

06 Me 2015 English | Tongan Na’e talitali lelei ‘e he Komiuniti Tonga ‘i Suva ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he Ma’u’anga Kelesi ‘o e Sapate Fakamee ‘i ‘Api Tonga ‘i he ‘aho 2 ‘o Me.
‘Oku lolotonga me’a ‘i Fisi ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga ‘i ha’ane ‘a’ahi faka’ofisiale ke fe’iloaki mo e Palēmia ‘o Fisi, Vorege Bainimarama. Lolotonga ‘ene me’a ‘i Fisi te ne me’a ai ‘i he fakatahalahi Fakafeitu’u ‘a e Pasifiki ki he ‘Atakai, Green Growth Coalition ‘oku fakalele ‘e he ‘Iunioni Fakavaha’apule’anga ki hono fakatolonga ‘o Natula (IUCN).  

‘Oku muimui folau ki he ‘Eiki Palēmia, ‘a Hon. ‘Etuate Lavulavu, Minisitā ki he Ngaahi Ngaue Lalahi; mo Hon Poasi Tei, ko e Minisitā ki he Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga.  

‘E kau atu ‘a e ongo Minisitaa ki he ngaahi fakataha kehekehe ‘i Fisi, kau ai ‘a e fakataha ‘a e Kautaha Vakapuna Fiji Airways mo e fakataha ‘a e Fefolau’aki Vakapuna Sivile. ‘E fakafofonga’i ‘e Hon. Poasi Tei ‘a Tonga ni ki he fakaava ‘o e fakataha ‘a e Tukuifonua Fakalakalaka ‘a e Forum (PIDF) ‘e fakahoko ‘i Suva.  

Na’e fakafe’iloaki ‘a e ‘Eiki Palēmia mo ‘ene kau muimui folau ki he ngaahi pisinisi kehekehe ‘i Suva mo alea’i ha ngaahi faingamalie ke ‘inivesi ‘i Tonga ni.  

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Palēmia, ‘i ha fakataha makehe mo e fanauako Tonga ‘i Fisi he efiafi Monite, ke ‘oua ‘e taumu’a pe ke ‘osi ‘enau ako mata’itohi, ka ke fakakau ‘i he’enau taumu’a ako ‘enau ngaue ’aki honau taleniti poto mo e ‘ilo ke tokoni ki he fakalakalaka mo langa’i hake hotau ki’i fonua, ka ‘ikai ko e ngata pe he ma’umata’i tohi mo e ma’u ‘enau ngaue pea nau ngata ai.  

Na’e me’a atu ‘i he ‘aho he Tusite 5 ‘o Me ‘a e ‘Eiki Palēmia mo ‘ene kau muimui folau ki Nadi ki he fakataha mo Bainimarama pehe ki he fakataha ki he ‘atakai (Green Growth Coalition meeting).   

- NGATA'ANGA -  

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga .Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Who's Online

We have 289 guests online

PUBLIC ENTERPRISES