Fakamalōlō Fakataimi e Sekelitali Pule moe Sekeleitali ki he Kapineti kae fakakakato e ngāue ‘a e Komisoni Ngāue Fakapule’anga

E-mail Print PDF

10 ‘Epeleli, 2012| English | Kuo tu'utu'uni ‘a e Komiti Ngāue Fakapule'anga ke fakamalōlō fakataimi ‘a e Sekelitali Pule mo e Sekelitali kihe Kapineti, Busby Kautoke kae fakakakato ‘a e ngaahi founga tautea, ‘o kamata lau ia mei he 4:30efiafi, ‘Aho Tu'apulelulu 5 ‘Epeleli, 2012.

Kuo fokotu'u aipe 'e he ‘Eiki Palemia, ‘Eiki Tu'ivakanō ke hoko ‘a e Tokoni Sekelitali Ma'olunga ko Alfred Soakai ke le'ole'o ‘i he tu'unga Sekelitali ki he Kapineti.

NGATA.

©'Ofisi ‘o e Palemia, Pule'anga ‘o Tonga
P.O. Box 62, Nuku'alofa, Tonga Telefoni: +676 24 644 Fax: +676 23888 ‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Tuesday, 10 April 2012 13:13 )  

Who's Online

We have 579 guests online

PUBLIC ENTERPRISES