Home / Nobles / tribite to Baron and Former Minister

tribite to Baron and Former Minister

E-mail Print PDF

TONGAN

Ko Paloni Fielakepa ‘o Haveluloto ko e ‘Eiki Nopele tukufakaholo ia ‘a ‘Ene ‘Afio, ko e Tu'i ‘o e ‘otu Tonga. Na'e pekia ‘a e ‘eiki ‘a Paloni Fielakepa (Lord Fielakepa Longolongo'atumai) ‘i he ta'u 1997 pea fakanofo ai ia ‘e he'ene ‘afio Kingi Taufa'ahau Tupou iv ki he hingoa nopele tukufakaholo mo ma'utofi'a koia ko e Lord Fielakepa. Ko e taha ia he toko tolu si'isi'itaha ‘i he kau hou'eiki ne foaki ange ‘e he Tu'i ‘a e tu'unga fakalangilangi makehe koia ko e Paloni Fielakepa ‘o Haveluloto.

Na'a ne hoko ko e tokoni sekelitali he ‘ulu ‘o e pule'anga, ‘i he ‘ofisi palemia ‘i he ta'u 1984 ki he 1997, pea pehe foki ko e tokoni sekelitali ma'olunga ‘i he ‘uluaki fokotu'u ‘o e potungaue lao ‘I he ta'u 1991. ‘I he ta'u 1997 ai pe ne fakanofo ia ‘e he'ene ‘afio ko Taufa'ahau Tupou iv ko e sekelitali ki he'ene ‘afio.Na'a ne to e hoko foki ko e kalake ki he fakataha tokoni ‘a ia na'e sea ai ‘a ‘ene ‘afio. ‘I he ta'u 1998 ne to e fakanofo ai pe ia ‘e he'ene ‘afio, Taufa'ahau Tupou iv ke ne hoko ko e Kovana Ha'apai pea mo fakafofonga'i foki ‘a e ‘Eiki Minisita Fonua ‘i he ‘otu Ha'apai. ‘I he taimi tatau na'a ne to e memipa foki ‘i he fakataha tokoni, kapineti, kae'uma'a ‘a e falealea. Na'e fakanofo ia ‘e he'ene ‘afio Taufa'ahau Tupou iv ko e ‘Eiki Minisita Fonua ‘I he ta'u 2001. Kaikehe, ‘I he ta'u 2007 na'e to e foki ai ‘a Paloni Fielakepa ki he ‘ofisi ‘o e palasi, ‘o ne hoko ko e ‘uluaki Lord Chamberlain ‘o e ‘Otu Tonga, pea pehe foki ki hono to e fokotu'u ia ‘e he'ene ‘afio Siaosi Tupou v ‘a e ‘uluaki tu'unga ko e Law Lords ‘i he ‘Otu Tonga. Ka ‘i he ta'u 2009 na'e to e fakanofo ai ia ‘e he'ene ‘afio ko e sea ‘o e komisoni faka-Tu'i ki he Kelekele.

Last Updated ( Tuesday, 26 February 2013 23:10 )  

Who's Online

We have 206 guests online

PUBLIC ENTERPRISES