Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Tali ‘e he Pule’anga ‘a e Fa’unga Vāhenga Fo’ou ki he Ngaue Fakapule’anga

E-mail Print PDF

13 Siulai 2016 Makatu’unga ‘i he tu’utu’uni ‘a e Kapineti ‘i he ‘aho 8 Siulai 2016, na’e fakapapau’i ai ‘e he Pule’anga ‘a hono tali ke ngaue’aki ‘a e fa’unga Vāhenga fo’ou na’e fokotu’u atu ‘e he Ma’u Mafai Vāhenga. ‘E fakahoko ‘eni ki he lakanga ngaue fakapule’anga pea mo e ngaahi lakanga kotoape ‘oku totongi mei he pa’anga ‘a e Pule’anga. ‘Oku fetongi ‘e he fa’unga Vāhenga fo’ou ko ‘eni ‘a e fa’unga Vāhenga kuo ta’u ‘eni ‘e 34 hono ngaue mai ‘aki ‘e he Pule’anga talu mei he 1982.

Read more...
 
Page 10 of 199

Who's Online

We have 204 guests online

PUBLIC ENTERPRISES