Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fanongonongo Float Fakafiefia’i Kau Fakafofonga ‘a Tonga ‘i he ‘Olimipiki ‘i Rio

E-mail Print PDF

15 'Aokosi 2016 Float float float ke tau fakafiefia’i ‘a e kau fakafofonga ‘a Tonga ‘i he ‘Olimipiki ‘i Rio…..ioooo

Ko e fakaafe ki he ngaahi kolo, ngaahi Kautaha Pisinisi,Ngaahi Siasi, To’utupu, Kau Ngaue Taautaha, ‘Apiako,ha timi sipoti pe, Famili, maheni, pehe foki ki he Potungaue ‘a e Pule’anga, pe ko ha taha pe ‘e fie kau mai kihe float fakafiefia mo fakaha ‘etau poupou ke a’u atu ki Rio ki he’etau fanau mo mamani kotoa ‘etau poupou mo tu’uaki ‘a Tonga ni ki he lelei fakalukufua ‘a e Tonga kotoa.

Fakaafe atu aipe heni ki hotau kainga mei Fisi, ‘oku ‘ata foki kemou kau mai ke poupou ki ho’omou timi. Go fiji!

‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi pale, ‘io, ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi pale
‘Oku konga ‘e 4 ‘a e pale ‘e foaki ‘o anga pehe ni:

  1. Float te ne lava ‘o fakataataa’i ‘a Pita Taufatofua mo ‘ene to’o fuka, ‘aia ‘oku ‘iai ‘a e pale 1, 2 moe 3
  2. Pale 1, 2 moe 3 ki he float faka’ofo’ofa taha
  3. Pale 1, 2,3 ki he float fakaoli, fiefia mo makehe ange (fakakaukau fo’ou)
  4. Koe pale ki he float faka’ofo’ofa taha mei he taha ‘o engaahi kolo te nau kau mai

Fakatokanga’i ange koe ngaahi pale ‘oku pehe ni pale 1 $1000, pale 2 $700 pale 3 $500, pea koe pale ‘e foaki kihe float faka’ofo’ofa taha mei ha kolo ko ha maama hala ‘e 3!

‘Aho float ‘i he ‘aho Tusite 16 ‘Akosi mei he Tu’imatamoana, fou ‘i he Hala taufa’ahau ki he fea ‘i Tofoa o ngata ki Mataki’eua…mei he 1pm ki he 2pm
Lesisita mai ki he fm87.5 ki he fika 21296/22296/8821296 pea ‘oku ta’etotongi foki.

Road to Rio with Tonga Power/Tonga Gas Ltd!…..all the way!

 
Page 10 of 204

Who's Online

We have 209 guests online

PUBLIC ENTERPRISES