Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakahu 'o e laiseni pisinisi fakata'u

E-mail Print PDF

30 Sanuali 2014 |ENGLSIH|‘Oku fiefia ‘a e Potungaue Fefakatau’aki, Takimamata′ & Ngāue’anga ‘a e Kakai′ ke fanongonongo atu ke mea’i ‘e he kau Pisinisi′, ‘oku lele lelei pe ‘a hono tokangaekina ‘o e ngaahi Laiseni Pisinisi′ ‘i he gaahi liliu na’e fakahoko ‘i he malumalu ‘o e lao Fakatonutonu ki he ngaahi Pisinisi 2012.

Na’e kamata ngāue’aki ‘i he ‘aho 17 ‘o Tisema 2012. Pea kuo ‘osi tāpuni ‘a e faingamālie ki hono toe lēsisita ‘o e ngaahi laiseni na’e lēsisita kimu’a ‘i he lao fakatonutonu′ ‘o e 2012 . ‘I he’ene a’u mai ki he faka’osinga ‘o e 2013 ‘oku fe’unga kātoa mo e Pisinisi ‘e 2857 kuo lēsisita ‘i Tonga ni.

Ko e vaa’i taimi ‘e ‘aonga ai ‘a e laiseni′ ‘oku ta’efakangatangata pea ‘oku ‘ikai ke toe fiema’u ke fakahú mai ha kole laiseni fakata’u ka ko e fakahu mai pe ‘a e fakamatala ‘i he foomu kuo tu’utu’uni ke ngāue’aki′(‘e malave ke ma’u atu ‘I he www.mctl.gov.to)  ki he va’a Lēsisita ‘o e Potungāue′ ke fakamahino ‘oku kei laumālie pe ‘a e Pisinisi′.

‘E fakahú mai ‘a e fakamatala′ ‘i he māhina ko ia ‘oku hā atu ‘i he fika fakamuimui taha ‘i ho’o fika laiseni′.  Kapau ko ho’o fika laiseni ko e 0412, ko e 2 koe fika ‘o e mahina ‘e fakahu mai ai ‘a e fakamatala′, ‘a ia ko Fēpueli. Ka ‘ikai fakahu mai ‘i loto i he māhina ko ia′, ‘e hilifaki atu leva ‘a e totongi tōmui′. 

Ko e tēplie ko eni ‘i lalo′ ‘oku hā atu ai ‘a e ngaahi fika fakamuimuitaha ‘oku ha ‘i he ngaahi laiseni′ pea ko e māhina ia ‘e fakahú mai ai ‘a e fakamtala fakata’ú.
Fika fakamuimui ‘i he Laiseni

Fika fakamuimui ‘i he laiseni

Mahina

1

Novema

2

Fepueli

3

Ma’asi

4

‘Epeleli

5

Me

6

Sune

7

Siulai

8

‘Aokosi

9

Sepitema

0

‘Okatopa

‘Oku fakamanatu atu heni ke mou fakatokanga’i ange, neongo ‘oku liliu e fa’unga laiseni Pisinisi′, ka ‘oku kei fiema’u  pe ‘a e ngofua mei he ngaahi ma’u mafai kehe′  pea ke muimui ‘o fakatatau ki hono ngaahi tu’utu’uni′.


Ngata'anga

Tukuatu mei he: Potungaue Fefakatau'aki, Takimamata & Ngaue 'a e kakai. Kātaki fetu’utaki ki he va’a Lēsisita ‘a e Potungāue′ ki ha fakama’ala’ala mo ha faka’eke’eke ‘i he fika telefoni 23688 (Ext 112)

 
Page 10 of 92

Who's Online

We have 48 guests online