Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

“ Fakamo‟oni „a Tonga ki he Talite Fakavaha‟apule‟anga ki hono hakeaki‟i „o e malu fakamamanilahi „o e me‟atokoni”

E-mail Print PDF

31 Ma'asi 2015 English | Tongan Ko e Talite Fakamamanilahi ki he Ma'u'anga 'Akau  mo hono 'ulungaanga fakasaienisi, ki he Me'atokoni mo e Ngoue (PGRFA) 'oku ne fakapapau'i 'oku kei faingamalie pe 'a e ma'u'anga 'akau 'e fakafalala ki ai 'a e tukuifonua 'o mamani ke langa'ihake 'a 'enau tu'unga fakangoue mo e me'atokoni ke fafanga honau kakai.

Read more...
 
Page 10 of 109

Who's Online

We have 292 guests online