Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO TAHAVALU (18) MA'A TONGA FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO IAN TUKUATU 'IHE TAIMI 7:00AM TU'APULELULU 09 '0 SANUALI 2014.

E-mail Print PDF

09 Sanuali 2013 |ENGLISH| KO E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI MALOHI (MALAVA KE HOKO AI HA MAUMAU)
KI NIUAFO'OU.

'OKU KEI TU'U PE MO E FAKATOKANGA KE TOKATEU KIHA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI HE 'OTU MOTU KOTOA 'O VAVA'U MO HA'APAI.

'OKU KEI TU'U PE MO E FAKATOKANGA HAKOHAKO KI NIUATOPUTAPU MO TAFAHI.

'OKU KEI TU'U PE MO E FAKATOKANGA 'UHA LAHI KIHE ONGO NIUA MO TAFAHI.

KO E SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO "IAN"  NA'E OFI HONO UHOUHONGA 'IHE LATITUTE 16 TESIMALE 7 FAKATONGA LONGITUTE 176 TESIMALE 9 FAKAHIHIFO PE 185KM KIHE
TONGAHIHIFO 'O NIUAFO'OU PE 380KM KIHE TOKELAU HIHIFO 'O VAVA'U 'IHE TAIMI 4:00AM 'OE PONGIPONGI NI. KOE MALOHI 'OE SAIKOLONE 'OKU 'IHE MAILETAHI 'E 50 KI HE HOUA 'OFI KI HONO UHOUHONGA TO TAKUTAKU KIHE MAILETAHI 'E 70KTS. KOE
SAIKOLONE 'OKU FAKA'AU PE KE MALOHI ANGE PEA 'OKU NGA'UNU MAMALIE KA 'OKU 'AMANAKI KE TAFOKI 'O NGA'UNU FAKATONGA HAHAKE 'I HE HOUA 'E 24 KA HOKO.


I HONO HALANGA LOLOTONGA, 'E MALAVA KE OMAI 'EHE SAIKOLONE KO IAN HA MATANGI MALOHI 'E MALAVA KE HOKO AI HA MAUMAU KI NIUAFO'OU IHE HOUA 'E 12 KIHE 24 KA HOKO PEA KI VAVA'U MO HA'APAI 'I HE HOUA 'E 24 KIHE 48 KA HOKO.

FAKAMATALA'EA KI TONGA:

KI NIUAFO'OU:
ANGI E MATANGI MEIHE TOKELAUHIHIFO 15-20KT KAKA AI KIHE 25-35KTS PEA TO TAKUTAKU KIHE 35-45KT 'I HE HOUA 'E 12-24 KA HOKO. KAMATA KE 'UHA LAHI PEA MALAVA KE TAFEA PE TAFE MALOHI E VAI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI PEA AAKE MAMALOHI KE MALOHI E TAHI MEIHE TOKELAU HIHIFO.

KI HE 'OTU MOTU KOTOA 'O VAVA'U MO HA'APAI:
ANGI E MATANGI MEIHE TOKELAU KIHE TOKELAUHAHAKE 10-15KTS KAKA AI KIHE 20-25KTS

PEA TO TAKUTAKU KIHE 30-35KT 'I HE HOUA 'EA 24 KIHE 48 KA HOKO. 'AO'AOFIA E LANGI HA NGAAHI TAIMI MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO KAE FAKA'AU PE KE 'UHA 'I HE HOUA 'E 24 KIHE 48 HA HOKO. KAMATA KE HOU E TAHI PEA AAKE MAMALOHI E PEAU MEI HE TOKELAU HIHIFO.

KI NIUATOPUTAHI MO TAFAHI
ANGI E MATANGI MEIHE TOKELAUHIHIFO 15-20KT KAKA AI KIHE 20-25 'IHE HOUA 'E 12-24 KA HOKO. 'AO'AOFIA E LANGI HA NGAAHI TAIMI MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO PEA FAKA'AU PE KE 'UHA LAHI.KAMATA KE HOU E TAHI PEA AAKE MAMALOHI E TAHI
MEIHE TOKELAU HIHIFO.

KI TONGATAPU AND EUA:
ANGI E MATANGI MEIHE HAHAKE 10-15KT. LAHI 'ALOMALIE PE TUKU KEHE HA NGAAHI 'UHO'UHA TU'U MO TO TO TO HOLO. HOUHOUSII E TAHI PEA AAKE MAMALOHI E PEAU MEI
HE HAHAKE.

TU'U 'AE FUA MAFANA KI NUKU'ALOFA:
KOE MAFANA E 'EA 'E A'U KIHE MA'OLUNGA KOE TIKILI SELISIASI 'E 31 'AHO NI. PEA 'E A'U KIHE MA'ULALO KOE TIKILI SELISIASI 'E 24 HE POONI.

HU'A/MAMAHA E TAHI:  
MAHATOKA:   : 07:55AM
TAUMALIE:   : 02:20PM

KOE FUA 'AE PALOMETA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 7:00AM NA'E FE'UNGA MOE MILIPA 'E 1005.4

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO IAN 'E 'OATU IA OFI KIHE 10:00AM PONGIPONGI NI.

FD:SV/AA/FH/ML CRS:ST/UV/=

Last Updated ( Thursday, 09 January 2014 10:49 )
 
Page 10 of 86

Who's Online

We have 93 guests online