Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Puke 'o ha faito'o konatapu pea mei Fua'amotu mo Houmakelikao

E-mail Print PDF

30 Sanuali 2014 |ENGLISH| Ne puke 'e he kau polisi ha faito'o konatapu mei ha 'api tukuhau 'i Fua'amotu pea pehe ki ha 'api nofo'anga 'i Houmakelikao

Puke Faito’o konatapu mei Fua’amotu
‘I he ‘aho Tusite 28 ‘o Sanuali, 2014 ‘i he taimi 10.00 pongipongi na’e ngaue atu ai ‘a e kau Polisi Fakatotolo mo ha Tohi Kumi Koloa ki ha ‘Api Tukuhau ‘i Fua’amotu koe’uhi ko ha hu’uhu’u makatu’unga mei he ngaahi fakamatala kuo nau ma’u ‘oku ‘i ai ‘a e faito’o konatapu ‘i he ‘Api Tukuhau ko ‘eni. Na’a nau puke ai ha ngaahi fu’u ‘akau ‘i he kalasi ‘o e faito’o konatapu ‘oku ‘iloa ko e Cannabis ‘e 41, fanga ki’i milemila ‘e nima ‘oku ‘osi ‘i loto ‘a e lau’i ‘akau faito’o konatapu, milemila ‘e taha ‘oku ‘i loto ‘a e tenga’i Cannabis ‘e 218 pehee ki ha koloa kehe pe. Na’e toe puke foki ai ‘e he kau Polisi mo ha talavou ta’u 17 mei Fua’amotu pe ‘o faka’ilo ‘aki ‘a e hia ko e ma’u ha faito’o konatapu pehee ki hono ngoue’i ‘o ha faito’o konatapu.  ‘Oku lolotonga tauhi fakalao ‘a e talavou ko ‘eni ‘i he ‘Apitanga Polisi ke toki toe ha ‘i he Fakamaau’anga Polisi ‘i he ‘aho Monite 03 ‘o Fepueli, 2014. ‘Oku fakafuofua ko e mahu’inga ‘o e faito’o konatapu ko ‘eni kapau na’e a’u ki he maketi ‘o fakatau atu ‘e ‘i he pa’anga ‘e Tahamano tupu. ‘Oku kei hokohoko atu ‘a e ngaue mo e fakatotolo ‘a e kau Polisi ki he me’a ni. 

Faito’o konatapu puke mei Houmakelikao
‘I he ‘aho Pulelulu 29 ‘o Sanuali, 2014 na’e ngaue atu ai ‘a e kau Polisi mo ha Tohi Kumi Koloa ‘i he taha ‘o ‘enau ngaahi keisi ki hono puke mai ‘o e ngaahi koloa kaiha’a, ‘o nau ‘ilo ai ha faito’o konatapu kalasi ‘oku ‘iloa ko e Cannabis ‘i he taha ‘o e ngaahi ‘Api Nofo’anga ‘i Houmakelikao. Na’e puke ai pe ‘e he kau Polisi ‘a e faito’o konatapu ko ‘eni ‘a ia ko ha fu’u ‘akau ‘e nima pea mo ha fanga ki’i peketi milemila ‘e valu ‘oku ‘i loto ‘a e lau’i faito’o konatapu. Na’e puke ai pe mo ha ongo tangata ta’u 47 mo e ta’u 23 ‘o faka’ilo ki he hia ma’u mo e faito’o konatapu pehee ki hono ngoue’i ‘o e faito’o konatapu. ‘Oku lolotonga tauhi fakalao ‘a e ongo tangata ni ke na ha ‘i he Fakamaau’anga Polisi ‘i he ‘aho Monite 03 ‘o Fepueli, 2014. ‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e ngaue mo e fakatotolo ‘a e kau Polisi ki he me’a ni.  

‘Unga Fa’aoa Komisiona Polisi Le’ole’o

Ngata'anga.

Tukuatu mei he: Potungaue Polisi Tonga.
Last Updated ( Friday, 31 January 2014 09:35 )
 
Page 10 of 93

Who's Online

We have 78 guests online