Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO UA HIVA (29) MA'A TONGA FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI MALOHI KO IAN TUKUATU 'IHE TAIMI 1:00PM FALAITE 10 '0 SANUALI 2014.

E-mail Print PDF

10 Sanuali 2014 |ENGLISH| KO E FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA AFAA MALOHI 'E MALAVA KE HOKO AI HA MAUMAULAHI AUPITO KIHE 'OTU MOTU KOTOA 'O VAVA'U.

'OKU 'OATU ENI 'A E FAKATOKANGA AFAA E MALAVA KE HOKO AI HA MAUMAU LAHI KI HA'APAI 'I HE TAIMI TATAU 'OKU 'OATU E FAKATOKANGA KE TOKATEU KIHA AFAA MALOHI 'E MALAVA KE HOKO AI HA MAUMAU LAHI AUPITO KIHE 'OTU HA'APAI KOTOA.

FAKATOKANGA MATAHI MALOHI FAKATUPU MAUMAU KI NIUAFO'OU KUO KANISELI.

'OKU KEI TU'U PE MO E FAKATOKANGA KE TOKATEU KIHA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI TO

NGATAPU MO 'EUA.

'OKU KEI TUU PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI TE NE LAVA KE FAKATUPU HA MAUMAU KI HE NGAAHI MATAAFANGA 'O VAVA'U MO E 'OTU HA'APAI.

'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA HAKOHAKO KI NIUAFO'OU, NIUATOPUTAPU,TAFAHI, TONGATAPU MO 'EUA.

'OKU KEI TU'U PE MOE FAKATOKANGA 'UHA LAHI KIHE 'OTU MOTU 'O VAVA'U PEA MO HA'APAI.

KO E SAIKOLONE FAKATALOPIKI MALOHI KO "IAN" (KALASI 4)  NA'E OFI HONO UHOUHONGA 'IHE LATITUTE 17 TESIMALE 2 FAKATONGA LONGITUTE 175 TESIMALE 5 FAKAHIHIFO PE
180KM KIHE FKTONGA 'O NIUAFO'OU PE 230KM KIHE TOKELAU HIHIFO 'O VAVA'U 'IHE TAIMI 10:00AM 'OE 'AHO NI. KOE MALOHI 'OE SAIKOLONE 'OKU 'IHE MAILETAHI 'E 90 KIHE HOUA 'OFI KI HONO UHOUHONGA TO TAKUTAKU KIHE MAILETAHI 'E 125 KIHE HOUA. KOE SAIKOLONE 'OKU NGA'UNU TONGAHAHAKE 'IHE MAILETAHI 'E 6.

'I HONO HALANGA LOLOTONGA, 'E MALAVA KE 'OMAI 'EHE SAIKOLONE KO IAN KI VAVA'U HA MATANGI FKTUPU MAUMAU 'I HE HOUA 'E 3-6KA HOKO, PEA MATANGI MALOHI 'E MALAVA KE

FKATUPU AI HA MAUMAU LAHI 'I HE HOUA 'E 6-12 KA HOKO PEA A'U PE KIHE MALOHI 'OHA AFAA FAKATUPU MAUMAU LAHI 'AUPITO 'I HE HOUA 'E 12-18 KA HOKO.

KI HA'APAI 'E MALAVA KE 'OMI 'EHE SAIKOLONE HA MATANGI FKTUPU MAUMAU 'I HE HOUA 'E 6-12 KA HOKO, PEA MATANGI MALOHI 'E MALAVA KE FKATUPU AI HA MAUMAU LAHI 'I HE
HOUA 'E 12-18 KA HOKO PEA MALAVA PE KE A'U KIHE MALOHI 'OHA AFAA FAKATUPU MAUMAU LAHI 'AUPITO 'I HE HOUA 'E 24-36 KA HOKO.

KI TONGATAPU MO EUA 'E MALAVA PE KE 'OMI 'EHE SAIKOLONE HA MATANGI FKTUPU MAUMAU 'I HE HOUA 'E 24-48 KA HOKO.

FAKAMATALA'EA KI TONGA:

KIHE 'OTU MOTU KOTOA 'O VAVA'U:
ANGI E MATANGI MEI TOKELAU KIHE TOKELAUHAHAKE FAKA'AU KE A'U E MALOHI E MATANGI KIHE MAILETAHI E 45-55 KIHE HOUA PEA TO TAKUTAKU KIHE 65-75KT 'I HE HOUA 'E 6-12HR KA
HOKO PEA HIKI MEI AI KIHE MAILETAHI E 65 KIHE HOUA PEA TO TAKUTAKU KIHE MAILETAHI E 85 KIHE HOUA 'I HE HOUA 'E 12-18 KA HOKO. POPOO'ULI E LANGI PEA KAMATA KE 'UHO'UHA
PEA FAKA'AU KE LOLOLAHI PEA MALAVA PE KE TAFEA PE TAFE MALOHI E VAI. HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI PEA AAKE MALOHI AUPITO E PEAU 'O MALAVA KE HOKO AI HA NGAAHI MAUMAU
HE NGAAHI MATAFANGA 'OKU HANGA KIHE TOKELAU.

KIHE 'OTU MOTU 'O HA'APAI:
ANGI E MATANGI MEIHE HAHAKE 15-20KT HIKI AI 'O A'U PE KIHE 45-50KTS PEA TO TAKUTAKU KIHE 55-60KT 'I HE HOUA 'E 12-18 KA HOKO.KAMATA KE POPOO'ULI E LANGI PEA FAKA'AU KE
'UHA MO LOLOLAHI PEA MALAVA PE KE AI HA NGAAHI TAFEA. KAMATA KE HOU AUPITO E TAHI PEA KAMATA KE AAKE MALOHI AUPITO E PEAU MEI HE TOKELAU HIHIFO MALAVA KENE FKTUPU HA MAUMAU MOHA HA TAFEA HE NGAAHI MATAFANGA MA'OLALO ANGE.


KI NIUAFO'OU:
ANGI E MATANGI MEI HE HIHIFO 20-25KTS PEA TO TAKUTAKU KIHE 30-35KT KAE FAKA'AU PE KE HOLO MAMALIE HE 'AHO NI PEA KAMATA KE 'AFUA.HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI PEA AAKE
MAMALOHI KE MALOHI E PEAU MEIHE TONGA HIHIFO.

KI NIUATOPUTAHI MO TAFAHI:
ANGI E MATANGI MEI HE TOKELAU HIHIFO A'U PE KIHE 20-30KT. AO'AOFIA E LANGI HA NGAAHI TAIMI MOHA 'UHO'UHA TU'U MO TO.KAMATA HOU E TAHI PEA AAKE MAMALOHI E TAHI MEIHE
TOKELAU HIHIFO.

KI TONGATAPU AND EUA:
ANGI E MATANGI MEI HE TONGAHAHAKE 15-20KT PEA MALAVA PE KE A'U KI HE 30-35KTS I HE HOUA HE HOUA 'E 24-48 KA HOKO. 'AO'AOFIA FKKONGA PE LANGI MOHA 'UHO'UHA TO TO HOLO
KA E KAMATA KE UHOUHA MO LOLO LAHI I HE HOUA 24-36 KA HOKO. HOU E TAHI PEA KAMATA KE AAKE MALOHI E PEAU.

TU'U 'AE FUA MAFANA KI NUKU'ALOFA:
KOE MAFANA E 'EA 'E A'U KIHE MA'OLUNGA KOE TIKILI SELISIASI 'E 31 HE AHO NI. PEA 'E A'U KIHE MA'ULALO KOE TIKILI SELISIASI 'E 25 HE POONI.

HU'A/MAMAHA E TAHI:

TAUMALIE:   : 03:10PM
MAHATOKA:   : 09:35PM

KOE FUA 'AE PALOMETA 'I FUA'AMOTU HE TAIMI 1:00PM NA'E FE'UNGA MOE MILIPA 'E 1004.3

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO IAN 'E 'OATU IA OFI KIHE 4:00PM 'O E 'AHO NI.

FD:OF/NH/SF/NO/ CRS:SVH/TT/TN=

 
Page 10 of 88

Who's Online

We have 217 guests online