Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakamamafa'i Malu mo Pau Ma'u'anga Fakamatala Fakatekinolosia (ICT) ki he Ngaahi Fonua Pasifiki

E-mail Print PDF

16 'o Sune 2015 English | Tongan Ke fakamamafa'i 'a e malu mo pauange 'a e Ma'u'anga Fakamatala Fakatekinolosia (ICT) ki he ngaahi Fonua 'o e Pasifiki, tautautefito ki he ngaahi fonua 'oku kei hokohoko 'enau fehangahangai mo e ngaahi fakatamaki fakanatula.

Read more...
 
Page 10 of 130

Who's Online

We have 124 guests online