Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

“Fuofua Konifelenisi Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai kuo kau atu ki ai ‘a Tonga, ’i Siniva, Suitisalani mei he ‘aho 30 ‘ Mē ki he ‘aho 10 ‘o Sune 2016

E-mail Print PDF

14 Sune 2016 Hili ‘ene hoko ko e memipa hono 187 ‘o e Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai‘i Fepueli, 2016”14 Sune 2016 Na‘e taki ‘e he ‘Eiki Minisitā ki he Fefakatau‘aki mo e Ngaahi Ngāue ‘a e Kakai, Toketa Pohiva Tu‘i’onetoa, ‘a e fuofua timi ‘a ia ‘oku kau atu ki ai ‘a e ngaahi sino ngāue tefito ‘e tolu, fakafofonga mei he kau ngāue, ngaahi ngāue‘anga  pea mo e pule’anga, ke kau atu ki he Konifelensi hono 105 ‘o e Kautaha Fakamāmani Lahi ki he Ngāue ‘a e Kakai ‘a ia na‘e fakahoko ia ‘i Siniva, Suitisalani mei he ‘aho 30 ‘o Mē ki he 10 ‘o Sune 2016.

Read more...
 
Page 10 of 192

Who's Online

We have 202 guests online

PUBLIC ENTERPRISES