Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fanongonongo ki he totongi Tekisi faka-taimi

E-mail Print PDF
15 'o 'Epeleli, 2011. ‘I hono ngaue'aki ‘a e mafai kuo foaki ‘e he Kupu 5 ‘o e Lao ki hono Pule'I ‘o e Totongi Koloa mo e Totongi Ngaue, kuo fokotu'u ai ‘e he Komiti Pule Fe'unga ‘a e totongi tekisi fo'ou fakataimi ke hiki ki ai ‘a e totongi tekisi.

Ko e totongi fakataimi ‘eni ka e hoko atu ‘a e ngaue ki hono fakalelei'i fakalukufua e founga moe totongi totonu ‘o kau ki ai mo e tukunga fakahoko ngaue ki he ngaahi tekisi.

Kataki 'o ke lomi heni ki he tebile fakaikiiki e ngaahi totongi. Click

 
Page 265 of 267

Who's Online

We have 334 guests online

PUBLIC ENTERPRISES