Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Ko e Huufi 'o e Fakataha Makehe 'a e Fale Alea 'o Tonga

E-mail Print PDF
20 Tisema 2011 - Ko e Huufi 'a e Fakataha Makehe 'a e Fale Alea 'o Tonga 'i he 'Aho Tusite 20 'o Tisema 2011.

KO E HUUFI ‘O E FAKATAHA MAKEHE ‘A E FALE ALEA ‘O TONGA

‘I HE ‘AHO TUSITE 20 ‘O TISEMA, 2011

‘Eiki Sea ‘o e Fale Alea,

‘Eiki Palemia mo e Hou'eiki Minisita ‘o e Kapineti,

Hou'eiki Nopele,

Kau Fakafofonga ‘o e Fale Alea,

‘Eiki Sea, ‘Oku ou fakamalo ki he ‘Otua Mafimafi, ‘i he ‘Ene tauhi ‘o tau to e  a'usia ‘a e faka'osinga ‘o e ta'u, pea ‘oku ke laumalie lelei, kaeuma'a ‘a e ‘Eiki Palemia, Hou'eiki Minisita ‘o e Kapineti, Hou'eiki Nopele pea mo e kau Fakafofonga ‘o e Fale Alea.

‘Oku fakahoko ‘a e Fakataha  Alea ‘o e ‘aho ni koe'uhi ko ha fiema'u fakavavevave felave'i mo ha kaveinga ngaue ‘e ua ‘aia ‘e lelei fakalukufua ki he fonua.

Koia, ‘oku ‘iai ‘a e ‘amanaki ‘e a'u ki he faka'osinga ‘o e ‘aho ni kuo kakato ‘a e ngaue ki he ongo kaveinga koeni pea ‘e tokoni ia ki he langa fakalakalaka ‘o e fonua.

‘Oku ‘oatu ‘a e talamonu ki he Fakataha Alea ni.

NGATA'ANGA

Tukuatu 'e he: Potungaue Fakamatala mo e Fetu'utaki, Nuku'alofa, 2011. Fakangofua 'e he 'Ofisi Lord Chamberlain mo e 'Ofisi 'o e Palemia.

Last Updated ( Thursday, 05 January 2012 21:02 )
 
Page 258 of 276

Who's Online

We have 228 guests online

PUBLIC ENTERPRISES