Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

FANONGONONGO: Tapuni Fakataimi 'o e Ngaahi Konga Hala Pule'anga

E-mail Print PDF
25 Ma'asi 2012 Fanongonongo ‘a e Potungaue Polisi Tonga felave'i mo e tapuni fakataimi ‘o e ngaahi konga hala Pule'anga ‘i Tongatapu.

‘Oku ou faka'apa'apa mo fanongonongo atu heni ke mea'i ‘e hou'eiki pea ke ‘ilo ‘e he kakai ‘o e fonua, koe'uhi ko hono fakakakato ‘o e ngahi ouau faka'apa'apa faka'osi ki he La'a ‘o Tonga kuo To Kingi Siaosi Tupou V, ko e ngaahi hala pule'anga ‘eni ‘e tapuni fakataimi ‘i he taimi, ‘aho mo e feitu'u ‘o anga pehe ni:-

1)      ‘Aho - Monite 26 Ma'asi 2012, ngaahi hala pule'anga ‘i he ‘elia ‘o e Palasi Fakatu'i ‘i Nuku'alofa.

‘E kamata ‘i he taimi 8 a.m. (pongipongi) ‘o e ‘aho Monite 26/3/2012 ‘a hono tapuni fakataimi ‘o e ngaahi konga hala pule'anga mei hono ngaue'aki ‘e he ngaahi saliote misini ‘o pehe ni:-

Hala Tu'i mei he ‘Ofisi Palasi ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Tu'i mo e Hala Salote ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Salote mo e Hala Vaha'akolo ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Vaha'akolo mo e Hala Vuna ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Vuna mo e Hala Sipu.

Ko e ngaahi konga hala pule'anga ko ‘eni ‘e tapuni fakataimi ‘e le'o ‘a e kau polisi hono tauhi ‘o e melino, kataki ketau fetokoni'aki ‘o talangofua ki he kau ‘ofisa polisi le'o ‘i he ngaahi konga hala pule'anga kuo fanongonongo atu.

‘Oku ou ‘amanaki ke tapuni fakataimi ‘a e ngaahi hala pule'anga kuou lave ki ai fe'unga mo ha mahina ‘e taha (01) mei he ‘aho 26 ‘o Ma'asi ki he ‘aho 26 ‘o ‘Epeleli 2012.

2)      Monite 26 Ma'asi, 2012 ‘i hono fakaha'ele ‘a e La'a ‘o Tonga kuo To Kingi Siaosi Tupou V mei he Mala'evakapuna Fakavaha'apule'anga ko Fua'amotu ki he Palasi FakatuiI ‘i Nuku'alofa.

‘I he taimi 11:30am (pongipongi) ki he taimi 2:00pm (efiafi) 26/3/2012 ‘e tapuni fakataimi ki he ngaahi saliote misini ‘a e konga ‘o e Hala Taufa'ahau mei Nuku'alofa ki Malapo pea mo e konga ‘o e Hala Tuku'aho, Hala Lee Tang Hui ‘o a'u ki he Mala'evakapuna Fua'amotu. Ko hono tapuni fakataimi ‘o e ngaahi hala pule'anga ko ‘eni ke malava ‘o fakapapau'i ‘a e malu mo e hao ‘a e fanau ako tenau tu'u laine ‘i he ngaahi konga hala ‘e fai mai ai ‘a e fakaha'ele.

Fakamolemole ko kinautolu tenau kei fefononga'aki ki Hahake kataki ‘o ngaue'aki ‘a e Hala Liku pea ke ngaue'aki ‘a e hala pule'anga ‘i he tafa'aki fakahahake ‘o e ‘Api Pilisone Hu'atolitoli ki he ngaahi fononga ‘e fou ki Malapo mo e Vahe Lapaha.

Ko e tu'utu'uni ki he ngaahi saliote misini ‘oku ‘amanaki kenau tau (parking) ‘i he kauhala ‘o e hala pule'anga ‘e fai ai ‘a e fakaha'ele, kataki ‘o tau (park) ‘i ha feitu'u ‘oua ‘e to e si'i hifo he mita (meters) ‘e 20 mei he kauhala ‘o e hala pule'anga.

3)      Tusite ‘aho 27 ‘o Ma'aso, 2012

1.      Tapuni fakataimi ‘o e ngaahi hala pule'anga ‘i he ‘elia ‘o Mala'e Kula.

‘I he taimi 09:00am (pongipongi) ki he 3:00pm (efiafi) ‘o e ‘aho Tusite 27/3/2012 ‘e tapuni fakataimi ‘a e ngaahi konga ‘o e hala pule'anga ‘i Mala'e Kula ‘o pehe ni -fetaulaki'anga ‘o e Hala Laifone mo e Hala Taufa'ahau ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Taufa'ahau mo e Hala Mateialona ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Mateialona mo e hala Vaha'akolo ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Vaha'akolo mo e Hala Laifone.

Kataki ‘o fakatokanga'iange ‘oku tapu'i foki mo hano tau (parking) ‘o ha saliote misini ‘i he ngaahi konga hala pule'anga kuo fanongonongo atu.

2.      Tapuni fakataimi ‘o e Hala Tu'i

‘I he taimi 09:00am (pongipongi) ki he 3:00pm (efiafi) ‘o e ‘aho Tusite 27 Ma'asi 2012 ‘e tapuni fakataimi ‘a e Hala Tu'i ‘o kamata mei he fetaulaki'anga ‘o e Hala Tu'i mo e Hala Salote ki he fetaulaki'anga ‘o e Hala Tu'i mo e Hala Laifone.

Kataki ‘o fakatokanga'i ange ‘oku tapu'i foki mo hano tau (parking) ‘o ha saliote misini ‘i he hala Tu'i lolotonga ‘a e taimi ‘e tapuni fakataimi ai ‘a e Hala Tu'i,

Ko e ngaahi konga hala pule'anga ‘e tapuni fakataimi ‘e le'o ai ‘a e kau ‘ofisa polisi, koia ai ‘oku ‘oatu ‘a e kole ketau fetokoni'aki ‘o talangofua ki he ngaahi fakahinohino ‘a e kau ‘ofisa le'o ‘i he ngaahi konga hala pule'anga.

‘Amanaki tetau fetokoni'aki ‘i hono tauhi ‘a e maau mo e lao ‘o e fonua lolotonga ‘a e taimi faingata'a ‘i he to ‘a e po'uli ‘i Tonga.

NGATA'ANGA

Tukuatu mei he: Potungaue Polisi Tonga, Nuku'alofa.

 
Page 226 of 260

Who's Online

We have 141 guests online

PUBLIC ENTERPRISES