Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Me'a 'a'ahi e Minisita Mo'ui ki he RAMSI

E-mail Print PDF

‘I he lolotonga ‘i Honiara, he ‘Otu Solomone ‘a e ‘Eiki Minisita ki he Mo'ui, ‘Uliti Uata ke fakafofonga'i ‘a Tonga he Fakataha Fakata'u ua ‘a e Kau Minisita Mo'ui ‘a e Pasifiki (Pacific Health Minister's Meetings), na'e ne ‘a'ahi aipe ki he kongakau ‘a Tonga ‘oku lolotonga faifatongia ki he polokalama RAMSI ‘i he ‘Otu Solomone.

Na'e fakafe'iloaki foki mo tokanga'i e ‘a'ahi koeni ‘a e ‘Eiki Minisita moe Talekita Mo'ui, Dr. Siale ‘Akau'ola ‘e  LT Taitusi Falakiseni (Tonga Defence Services Liaison Officer) ‘a ia na'a nau fetaulaki ai moe kau Polisi Tonga 'oku nau ngaue 'i he taha e kolo he kolomu'a, Honiara, pea na'e fakaafe'i ai he tokotaha e kau Polisi ni pe tena lava mai ki he lotu he Sapate.

Na'e 'osi fai pe e alea ia 'a e kau polisi Tonga 'o nau teuteu'i 'e kinautolu e ki'i light refreshment ki he 'osi 'a e lotu.

Koe palani pe 'a e 'a'ahi koe ha'u ki he ouau Lotu pe koia 'oku fakahoko 'i GBR na'e fakahoko he 0900am ki he 1000am (fakahoko pe he patele 'a ‘Aositelelia) kimu'a ia pea nau mavahe atu ai pe ki mala'e vakapuna.

'I he hili 'a e Lotu ni na'e fai ai pe 'a e faitaa pea fakaafe'i ai pe kinautolu ki he Leaf Hut kuo 'osi teuteu'i.

Na'e fai ai pe 'a e ki'i kai pongipongi 'aki ia e ki'i lea talitali pe na'e fai he ta'ahine Polisi Tonga ko Sia Satini.

Pea fakafofonga pe he CSM 'a e patuni tonga. Hili koia na'e lea leva 'a e Talekita pea toki me'a 'a e Minisita. Na'e pehe mei he Misinita 'ene fiefia he ma'u e ki'i faingamalie 'o lava mai ai 'o 'a'ahi ki he fanau.

Na'e pehe mei he me'a 'a e Minisita na'e fekau pe mei he Palemia kapau 'e ‘ia i ha'ane faingamalie pea 'eva ange ki he fanau Tonga.

Na'a ne toe polepole foki he ngaue 'oku fai moe li'aki mo'ui 'oku fakahoko he fanau.

Na'e lava ai pe hono fuke mai moe ki'i 'umu 'a e fanau 'o 'ilo ai pe 'a e Misinita moe 'ene kau folau.

'I he hili pe 'a e ma'u me'atokoni ho'ata pea mavahe atu ai pe 'a e kau folau moe kau polisi Tonga 'o 'ave ki mala'e vakapuna.

Na'e pehe foki 'e Dr 'Akauola na'e me'a ange 'a Palemia ki he Minista mo'ui ke 'a'ahi atu ki he kau sotia moe kau polisi he lolotonga 'ene 'i Solomone.


NGATA'ANGA

Mei he: Tau Malu'i Fonua 'a Tonga, (TDS), Nuku'alofa, 2011. Fokotu'utu'u 'e he Potungaue Fakamatala
 
Page 226 of 235

Who's Online

We have 264 guests online

PUBLIC ENTERPRISES