Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Tohi Kakai Fakafonua 2011 ‘a Tonga; Fika Fakaangaanga

E-mail Print PDF

22 Tisema 2011. Ko e Tohi Kakai Fakafonua 2011 ‘a Tonga, na'e fakahoko ia he 12.00 tu'uapo, ‘o e ‘aho 30 Novema 2011, ‘o ngata ‘a e tohi ‘o e ngaahi ‘api he ‘aho 9 ‘o Tisema. ‘I he ‘aho ni ko e uike 2 ia hono tanaki ‘o e ngaahi tohi fehu'i ‘o e Tohi Kakai mei he kau ngaue tohi kakai mo e fakama'opo'opo hono ola. Kuo fakaha mai ai ‘e he Potungaue Sitetisitika ‘a e fika fakaangaanga ki he tohi kakai ni ‘a e tokolahi ‘o Tonga ni na'e 103,036 ko e hiki fakata'u ia peseti ‘e 0.2 mei he tokolahi ko e 101,991 ‘o e tohi kakai 2006.

Ko e ngaahi fika kehe ‘oku mahu'inga mei he ola fakaangaanga ni;

  • Ko e tokolahi 103,036 mei he tohi kakai 2011, ko e toko 52,001 kakai tangata kae toko 51,035 kakai fefine,
  • Ko e fakakatoa ‘o e ngaahi ‘api na'e 18,053 he tohi kakai 2011, ko e hiki peseti ‘e 3.4 ia mei he ‘api ‘e 17,462 he tohi kakai 2006,
  • ‘I he fakavahe motu, ko Tongatapu pe na'e tupu fakata'u hono tokolahi ‘aki ‘a e peseti ‘e 0.8, kae holo kotoa ‘a e ngaahi vahe motu. Ko e holo lahi taha ko eOngo Niua holo peseti ‘e 5.2, hoko ki ai ‘a Ha'apai holo peseti ‘e 2.6, ‘Eua holo peseti ‘e 0.8, kae holo peseti ‘e 0.7 ‘a Vava'u,
  • Ka ‘i he tohi kakai fakavahe, na'e tupu kotoa ‘a e ngaahi vahe ‘o Tongatapu, tuku kehe pe vahe Kolovai na'e holo peseti ‘e 0.1. Ka ko e ngaahi vahe mei he ngaahi vahe motu kotoa na'e hol
  • o kotoa, tuku kehe pe vahe Motu ‘i Vava'u, na'e tupu fakata'u peseti ‘e 2.7.Na'e tokolahi taha pe tohi kakai ‘i Tongatapu ni ko e peseti ‘e 73, hoko ki ai ‘a Vava'u peseti ‘e 15, Ha'api peseti ‘e 7, ‘Eua peseti ‘e 5, kae peseti pe 1 ‘a e Ongo Niua.

Na'e fakama'opo'opo pe ‘a e ngaahi fika ni mei he pepa ngaue ‘a e kau ngaue tohi kakai. ‘Oku ‘i ai pe ‘amanaki, ‘e ‘i ai ha ngaahi liliu iiki he ngaahi fika ni ‘i ha maau hono fakama'opo'opo kakato ‘o e ola ‘o e ngaue tohi kakai.

Malo,
Government Statistician

 
Page 218 of 237

Who's Online

We have 1112 guests online

PUBLIC ENTERPRISES