Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI HONO TAHAUA MA'A TONGA FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO WINSTON

E-mail Print PDF

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI HONO TAHAUA MA'A TONGA FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI
KO WINSTON 'I HONO TUKUATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE MEI FUA'AMOTU 'IHE TAIMI 01:15AM PULELULU 17 FEPUELI 2016.

.....................................................................................................

FAKATOKANGA KI HA SAIKOLONE FAKATALOPIKI

'OKU KEI TU'U PE 'AE FAKATOKANGA AFAA KI VAVA'U.

KO E FAKATOKANGA MATANGI FAKATUPU MAUMAU KO IA NE TU'U KI TONGATAPU MO 'EUA KUO KANISELI IA KA 'OKU KEI TU'U PE KI
HA'APAI,NIUATOPUTAPU PEA MO NIUAFO'OU.

'OKU OATU HENI MO E FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI TONGATAPU MO 'EUA.

‘OKU KEI TUU PE FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI 'E MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU KIHE NGAAHI POTUTAHI
MOE MATAFANGA KOTOA 'OE 'OTU TONGA.

'OKU TUKUATU E FAKATOKANGA 'UHA LAHI KIHE ONGO NIUA PEA OKU KEI TU'U PE KI HA'APAI PEA MO VAVA'U.

'OKU 'OATU HENI E FAKATOKANGA TAFEA KIHE NGAAHI FEITUU MAOLALO HE ONGO NIUA PEA OKU
KEI TU'U PE FAKATOKANGA TAFEA KI HE NGAAHI FEITU'U MA'OLALO KI HA'APAI PEA MO VAVAU.

TU'UNGA 'OE 'EA:
KOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO WINSTON (KALASI 2), NE FE'UNGA HONO UHOUHONGA MOE LATITUTE 18 TESIMALE 4
FAKATONGA,174 TESIMALE 1 FAKAHIHIFO PE 270KM KI HE TONGA 'O NIUATOPUTAPU PE 30KM KI HE  TOKELAU-TOKELAUHIHIFO
'O NEIAFU 'I HE TAIMI 10:00PM 'OE POONI, PEA 'OKU NE NGA'UNU TOKELAUHAHAKE 'IHE VAVE KOE 26KM/HR(14KNOTS).
KOE FAKAFUOFUA KIHE MALOHI OFI KI HONO UHOUHONGA KOE 95KM/HR(50 NOTI) PEA TO TAKUTAKU AI KIHE 130KM/HR(70 NOTI).
'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA E TOKA 'A E SAIKOLONE 125KM KI HE TOKELAUHAHAKE 'O NEIAFU PE 225KM
TONGAHAHAKE 'O NIUATOPUTAPU FAKAFUOFUA KI HE 7:00AM 'O E PONGIPONGI NI.

KI VAVAU:
ANGI E MATANGI MALOHI FAKATUPU MAUMAU LAHI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE 'I HE MALOHI KOE 95KM/HR(50 NOTI)
PEA TO TAKUTAKU KI HE 130KM/HR(70 NOTI).'UHO'UHA MO LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI MOHA MANAMANA.
HOU AUPITO KE MA'OLUNGA E TAHI,PEA AAKE MALOHI E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU MEI HE HAHAKE MOE
TONGAHAHAKE PEA MALAVA KE TAFEA E NGAAHI FEITU'U 'OKU MA'ULALO ANGE MEI HE NGAAHI PEAU AAKE MALOHI PEA MOE 'UHA.

KI HE ONGO NIUA MO HA'APAI:
ANGI E MATANGI MALOHI MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU 'I HE MALOHI KOE 65-85KM/H(35-45 NOTI) PEA TO TAKUTAKU KIHE
120KM/HR(65 NOTI).'UHO'UHA MO LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI PEA MALAVA KE 'I AI MO HA MANAMANA.HOU 'AUPITO KE MA'OLUNGA
E TAHI,PEA AAKE MALOHI E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU PEA MALAVA KE TAFEA E NGAAHI
FEITU'U 'OKU MA'ULALO ANGE MEI HE NGAAHI PEAU AAKE MALOHI MOE 'UHA.


KI TONGATAPU MO 'EUA:
ANGI E MATANGI MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE 'I HE MALOHI KOE 45KM-55KM/HR(25-30 NOTI) PEA A'U KI HE 65KM(35 NOTI).
'AO'AOFIA MO POPO'ULI E LANGI  MO HA 'UHO'UHA TU'U MO TO MALAVA LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI.HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI.
PEA KAMATA KE AAKE MALOHI E PEAU MEI HE HAHAKE MOE TONGAHAHAKE 'O MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU HE NGAAHI
MATAAFANGA.

HU'A MOE MAMAHA 'AE TAHI:

TAUMALIE : 02:40AM  
MAHATOKA : 08:45AM   

KOE FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA LUPEPAU'U (VAVA'U) HE TAIMI 01:00AM NA'E MILIPA 'E 988.3 PEA KOE HAUHAU
'OE 'EA NA'E PESETI 'E 99.

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO MA'A TONGA 'E 'OATU IA 'IHE TAIMI 04:00AM 'OE PONGIPONGI NI PE OFI.
......................................................................................................

FCD: MT/SV/NH/=                          CRS: TT/SOF/ML/=

 
Page 113 of 260

Who's Online

We have 185 guests online

PUBLIC ENTERPRISES