Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI HONO FA MA'A TONGA FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO WINSTON

E-mail Print PDF

16 Fepueli 2016 FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI HONO FA MA'A TONGA FEKAU'AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI
KO WINSTON 'I HONO TUKUATU MEI HE SENITA FAKATOKANGA SAIKOLONE MEI FUA'AMOTU 'IHE
TAIMI 01:10AM TUSITE 16 FEPUELI 2016FAKATOKANGA KI HA SAIKOLONE FAKATALOPIKI

'OKU KEI TU'U PE FAKATOKANGA MATANGI FAKATUPU MAUMAU KI VAVA'U,HA'APAI,TONGATAPU PEA MO 'EUA.

'OKU KEI TU’U PE FAKATOKANGA TOKATEU KIHA MATANGI FAKATUPU MAUMAU KI HE ONGO NIUA.

'OKU KEI TU'U PE 'A E FAKATOKANGA MATANGI HAKOHAKO KI HE ONGO NIUA.

‘OKU KEI TUU PE FKTOKANGA PEAU AAKE MALOHI MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU KIHE NGAAHI
POTUTAHI MOE MATAFANGA KOTOA E 'OTU TONGA.

TU'UNGA 'OE 'EA:
KOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KOIA KO WINSTON (KALASI 2), NE FE'UNGA HONO UHOUHONGA MOE
LATITUTE 21 TESIMALE 1 FAKATONGA, 178 TESIMALE 9 FAKAHIHIFO PE 385KM KI HE HIHIFO 'O NUKUALOFA
HE TAIMI 10:00PM 'OE EFIAFI NI, PEA 'OKU NE NGA'UNU TOKELAUHAHAKE 'IHE VAVE KOE 25KM/HR(14KNOTS).
KOE FAKAFUOFUA KIHE MALOHI OFI HONO UHOUHONGA KOE 95KM/HR(50KNOTS) PEA TO TAKUTAKU AI
KIHE 150KM/HR(80KNOTS).'I HONO HALANGA LOLOTONGA 'OKU FAKAFUOFUA E TOKA E SAIKOLONE KIHE 315KM KIHE
FAKAHIHIFO 'O NUKU’ALOFA ‘I HE 7:00AM 'O E PONGIPONGI NI.

KI HA'APAI, TONGATAPU MO EUA:
ANGI E MATANGI MALOHI MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU 'I HE MALOHI KOE 65-85KM/H(35-45KNOTS) PEA TO
TAKUTAKU KIHE 120KM/HR(65KTS). UHOUHA MO LOLO LAHI MALAVA MOHA MANAMANA.
HOU AUPITO KE MA'OLUNGA E TAHI,PEA AAKE MALOHI E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU PEA MALAVA KE
TAFEA E NGAAHI FEITU'U 'OKU MA'ULALO ANGE MEI HE NGAAHI PEAU AAKE MALOHI.

KI VAVAU
ANGI E MATANGI MALOHI MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU 'I HE MALOHI KOE 65-85KM/H(35-45KNOTS) PEA TO
TAKUTAKU KIHE 120KM/HR(65KTS) HE HOUA 18-24 KA HOKO. UHOUHA MO LOLO LAHI MALAVA MOHA MANAMANA.
HOU AUPITO KE MA'OLUNGA E TAHI,PEA AAKE MALOHI E PEAU MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU PEA MALAVA KE
TAFEA E NGAAHI FEITU'U 'OKU MA'ULALO ANGE MEI HE NGAAHI PEAU AAKE MALOHI.

KI HE ONGO NIUA:
ANGI E MATANGI MEIHE HIHIFO MOE TOKELAUHIHIFO 55-64KM/HR (30-34KTS),PEA A'U KIHE 65-70KM/HR(35-40KTS)
'I HE HOUA 24-36 KA HOKO MAI. UHOUHA TUU MO TO, LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI.HOU KE HOU 'AUPITO E TAHI.
PEA KAMATA KE AAKE MALOHI E PEAU 'O MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU HE NGAAHI MATAAFANGA APONGIPONGI.


HU'A MOE MAMAHA 'AE TAHI:

TAUMALIE : 01:40AM PONGIPONGI NI
MAHATOKA : 07:45AM PONGIPONGI NI

KOE FUA E PALOMETA 'I HE MALA'E VAKAPUNA FUA'AMOTU HE TAIMI 01:00AM NA'E MILIPA 'E 1001.3 PEA KOE HAUHAU
'OE 'EA NA'E PESETI 'E 98.

KOE FAKAMATALA'EA MAKEHE HONO HOKO MA'A TONGA 'E 'OATU IA 'IHE TAIMI 4:00AM 'OE PONGIPONGI NI (16/02/2016)
NI PE OFI KI AI.
......................................................................................................

FCD: MT/AA/SUT/NH/SV=                          CRS: ST/HT/UV/SOF/ML=

 
Page 113 of 253

Who's Online

We have 341 guests online

PUBLIC ENTERPRISES