Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fanongonongo fekau'aki mo e Pa'anga 1 Maka

E-mail Print PDF

14 'Okatopa, 2016 ‘Oku ‘oatu ‘a e fanongonongo ko’eni mei he Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga ke mea’i ‘e he kakai e Fonua ‘oku te’eki ai ke ma’u ‘e he Pangike Pule ha pa’anga loi ‘i he pa’anga ‘e 1 maka pe koini fo’ou na’e tuku atu ke ngaue’aki ‘e he Fonua ‘i he ‘aho 1 Siulai 2015 ‘o hange koia ‘oku tuku atu ‘i he ngaahi uepisaiti fakasosiale (Social Media).

Kuo tuku atu ‘e he Pangike Pule ha ngaahi tohi fakahinohino ke ne fakataukei’i e kakai ‘o e Fonua ki he natula mo e sipinga ‘o e pa’anga maka mo e pepa. Te ke ma’u atu e ngaahi tohi fakahinohino ko ‘eni mei he ‘Ofisi ‘o e Pangike Pule, pe ko ho’o ma’u hangatonu mei he’emau uepisaiti ‘i he www.reservebank.to

‘Oku ‘oatu ai ‘a e kole ko ‘eni ki he kakai ‘o e fonua moe ngaahi pisinisi ke mou vakai’i mo sivi’i fakalelei ‘a e lau’i pa’anga moe koini kotoa pe ‘oku mou ngaue’aki. He ko e pa’anga maka moe pepa loi kotoa pe ‘oku ‘ikai hano mahu’inga pea he’ikai ke tali ia ‘e ha Pangike Fakakomesiale pe Pangike Pule. Kapau leva temou ma’u ha pa’anga maka pe pepa loi kataki ‘o fakafetu’utaki mai ki he Pangike Pule pe ko e Potungaue Polisi.

‘Oku fakatokanga atu heni kiate kinautolu ‘oku nau paaki mo tufaki ‘a e pa’anga loi ke mou mea’i ko e hia mamafa ‘eni ‘i he lao hotau Fonua ‘o hange ko ia ‘oku tu’utu’uni ‘e he kupu 59 moe 61 ‘o e Lao ki he Ngaahi Hia 1988.

NGATA'ANGA

Ki ha ngaahi faka'eke'eke, kataki 'o fetu'utaki ki he: Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga; Telefoni: (676) 24-057; Fax: (676) 24-201; Meili 'Elekitulonika: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; Peesi 'Initaneti: www.reservebank.to

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 204

Who's Online

We have 209 guests online

PUBLIC ENTERPRISES