Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

FANONGONONGO MEIHE TONGA POWER LIMITED

E-mail Print PDF

26 Fepueli 2014|ENGLISH : Holo e totongi ‘uhila kamata mei he lau mita ‘o e ‘aho 1 Ma’asi 2014.

‘Oku fiefia ‘a e Tonga Power ke fakaha heni koe tupu mei he ki’i holo hifo ‘a e totongi fakavaha’a pule’anga ‘o e lolo mata ‘oku holo hifo ai ‘a e totongi ‘o e lolo tisolo ki Tonga ni. Mei Fepueli-Ma’asi 2014 kuo fakaha ’e he Pule’anga ‘e holo ‘a e totongi ‘o e tisolo ‘aki ‘a e seniti ‘e 5.55 ki he lita. Ko e totongi ‘o e lolo ki hono fakalele ‘o e ma’u’anga ‘uhila, ‘oku fakamahu’inga ia ‘e he Pule Fe’unga. Fakatatau ki he motolo fakamahu’inga ‘o e totongi ‘uhila ‘oku malava ai kemau holoki e totongi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 1.48 ki he ‘iuniti kilouati ‘i he houa, kamata ‘i Ma’asi. Kuo tali ‘e he Komisoni ‘Uhila ke holo e totongi ‘o e ‘uhila ‘aki ‘a e seniti ‘e 1.48 ki he houa kilouati.

Ko e totongi fo’ou leva ‘o e ‘uhila ki he kotoa ‘o Tonga ni ‘oku holo ia ‘aki ‘a e seniti ‘e 1.48 ki he houa kilouati ‘o seniti pe ‘e 91.73 ‘a ia ‘oku ‘osi kau kiai e seniti kuo fakahaofi mei he ongo Faama Sola.

‘I he’ene pehe, kapau na’e ‘ikai e lahi ‘o e lita lolo na‘e fakahaofi mei he ongo faama sola, ko e totongi ‘uhila fakalukufua na’e tonu´ ke ‘i he seniti ‘e 95.95 ki he houa kilouati, ka kuo holo hifo ia ki he seniti ‘e 91.73 ki he ’iuniti ‘uhila.

Ko e tu’unga totongi fo’ou ko ‘eni ‘oku fokotu’u atu he tepile, ‘e kamata ia ‘i he ‘uhila ‘e ngaue’aki mei he ‘aho 1 Ma’asi 2014.

Vahefonua Totongi Lolotonga
(Seniti ki he houa kilouati)
Lahi e Holo
(Seniti ki he houa kilouati)
Totongi Fo'ou
(Seniti ki he houa kilouati)
Tongatapu 93.21 1.48 91.73
Vava'u 93.21 1.48 91.73
Ha'apai 93.21 1.48 91.73
'Eua 93.21 1.48 91.73


Ki ha toe fakaikiiki kataki ‘o fetu’utaki mai kia:
John van Brink
Pule Lahi
Tonga Power Limited
Telefoni: 27390

NGATA'ANGA

Tuku atu mei he : 'Ofisi e Kautaha 'Uhila 'a Tonga

Last Updated ( Thursday, 27 February 2014 10:09 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 86

Who's Online

We have 109 guests online