Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Kamata ngaue'aki 'e he Potugnaue Pa'anga Humai moe Tute 'a e polokalama faka'ilekitulonika ko e RMS7 ki he'enau polokalama lekooti

E-mail Print PDF

18 'o Siulai 2014 English | Tongan ‘Oku fiefia ‘a e Potungaue Pa’anga Humai mo e Tute ke fakaha ‘a e tokoni fakapa’anga na’e ‘omai ‘e he Pule’anga ‘Aositelelia fakafou mai ‘i he Pangike Fakalakalaka ‘o ‘Esia ke fakahoko’aki ‘a e fakalelei ki he polokalama lekooti ‘o e tukuhau ki he tu’unga fakamuimui taha, RMS7. Ko e polokalama faka’ilekitonika ko ‘eni foki na’e kamata’aki ‘a e RMS 5 ‘i he 2005 ka kuo a’usia he ‘aho ni ‘a e tu’unga ko e RMS7.`

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 88

Who's Online

We have 91 guests online