Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Tongan version

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fakalahi ki he Kasete 'a e Pule'anga Tonga Kasete Makehe Fika 11 ‘o e 2014

E-mail Print PDF

ENGLISH | FANONGONONGO : Lao ki he Maketi (Kupu 3)

29 'Okatopa 2014 'I HONO NGAUE'AKI 'o e ngaahi mafai kuo foaki 'e he kupu 3 'o e Lao ki he Maketi [Vahe 49] 'oku fa'u ai 'e he Minisita Ngoue, Me'atokoni, Ngaahi Vao'akau mo e Toutai 'a e Fanongonongo ko eni :

1. Ko e konga fonua ko e konga 'o Ma'ofanga 'i he Tofi'a Tuku Fakaholo 'o Nopele Fakafanua 'i he tuliki 'o e Hala Lelea'afafine mo e Hala Vuna, pea ko hono 'elia mo e ngata'anga 'oku fakaikiiki atu 'i he mape mo e fua savea 'i he Tepile 1, 'oku fakaha heni ko e Maketi 'o e Pule'anga.

2. Ko e ngaahi koloa pe eni 'oku fakangofua ke fakatau atu 'i he Maketi -

(a) Fua'i'akau
(b) Vesitapolo
(c) 'Akau Foha
(d) 'Akau 'oku 'i ai hono tenga kalasi 'o e koane (Grain)
(e) Fanga monumanu mo'ui
(f) Me'atokoni mo e Inu; mo
(h) ha toe koloa pe kuo fakangofua 'i ha tohi 'e he Ma'u Mafai ki he Maketi.

3. Kuo pau ko e 'uhi ke 'oua na'a toe 'i ai ha tala'a 'e 'ikai ngofua ke fakatau atu 'a e ngaahi koloa ko eni 'i he Maketi -

(a) Ika Fo'ou;
(b) Kakano'i Manu Fo'ou;
(c) Moa Fo'ou; mo e
(d) Ngaahi Inu Kava Malohi

Na'e fakahoko 'i Nuku'alofa 'i he 'aho 28 ni 'o 'Okatopa 2014

Nopele Tu'ivakano
Palemia.

Tepile 1


Tuku atu mei he : 'Ofisi e 'Ateni Seniale 'a Tonga

Last Updated ( Friday, 07 November 2014 11:46 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 94

Who's Online

We have 85 guests online