Home / NEWS TODAY / Press Releases English / Fanongonongo ‘Aho Malolo Fakapule’anga Makehe

Fanongonongo ‘Aho Malolo Fakapule’anga Makehe

E-mail Print PDF

27 Novema, 2017 Tapu ki He’ene ‘Afió Kingi Tupou VI, pea mo e Fale ‘o Ha’a Moheofo.

Tapu ki he ‘Eiki Palemia ‘o Tonga mo e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti.

Pea ‘oku ou kole keu hufanga ‘i he ngaahi tala fakatapu kakato ‘o e fonuá, kae ‘atā keu fakahoko atu ‘a e fanongonongo ni.

Na’e tali lelei ‘e he Kapineti ‘a ‘Ene ‘Afio, ‘i he ‘aho ni, ke hoko ‘a e ‘aho Pulelulu 29 ‘o Novema 2017, ko e ‘aho malolo fakafonua ki he kotoa ‘o e ‘Otu Tonga ni.

Ko hono fakalangilangi’i eni ‘e he fonua, ‘a e ikuna kafakafa mo fakahisitolia kuo fakahoko ‘e he’etau fanau ‘akapulu, ‘i he Timi Mate Ma’a Tonga.

Mou kataki ‘o fakaongoongo mai ‘ihe letioo mo e televisone, ‘e toki fakahoko atu ai ‘e he ‘Eiki Minisita ki he Ngaahi Ngaue Lalahi, mo e Takimamata, ka koe Palesiteni ‘o e Komiti ‘Akapulu Liiki Fakafonua ‘a Tonga, Hon Semisi Sika, ‘a e fakaikiiki ‘oe polokalama ki hono talitali fakafonua ‘o e Mate Ma’a Tonga, kamata mei he efiafi ‘apongipongi.

‘Oku ‘oatu ‘a e kole meihe ‘Eiki Palemia moe Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, ki he Kakai ‘o e fonua, ke mou kataki ‘o tau ngaue fakataha ki hono tauhi ‘ae melino moe malu ‘a e fonua lolotonga hono katoanga’i ‘o e ikuna ‘a e Mate Ma’a Tonga.

‘I he loto faka’apa’apa mo’oni,

Dr Palenitina Tiueti

Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Hala Taufa’ahau, Puha 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Who's Online

We have 248 guests online

PUBLIC ENTERPRISES