Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Finance & National Planning / Fanongonongo Talamahu'inga: Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua

Fanongonongo Talamahu'inga: Potungaue Pa’anga mo e Palani Fakafonua

E-mail Print PDF‘Aho : 7 Sepitema 2009

HOU'EIKI MO E KAINGA, ‘OKU FAKAAFE'I ATU KE FAI MAI HA TOHI TALAMAHU'INGA KI HE NGAAHI ME'ALELE ‘A E PULE'ANGA . ‘A IA ‘E LAVA KE MAMATA'I ‘I HE POTUNGAUE TAKITAHA ‘OKU LOLOTONGA ‘I AI.

KATAKI ‘O FAKATU'ASILA MAI HO'O TOHI TALAMAHU'INGA KI HE SEA, KOMITI ‘OKU NE TOKANGA'I ‘A E NGAAHI KOLOA MOTU'A ‘A E PULE'ANGA, POTUNGAUE PA'ANGA MOE PALANI, NUKU'ALOFA, ‘O ‘OUA E TOE TOMUI HE TAIMI 4:30 EFIAFI ‘AHO FALAITE 18 ‘O SEPITEMA 2009. FAI HO'O TALAMAHU'INGA ‘I HE TU'UNGA LOLOTONGA ‘OKU ‘I AI ‘A E NGAAHI KOLOA NI, PEA ‘OMAI FAKATAHA ‘I HO'O TOHI ‘A E PESETI ‘E HONGOFULU (10%) HO'O MAHU'INGA.

FAKA'APA'APA ATU,

KOMITI ‘OKU NE TOKANGA'I ‘A E NGAAHI KOLOA MOTU'A ‘A E PULE'ANGA.

.........................................................................

POTUNGAUE PA.'ANGA
TONGATAPU
Generator - 100 4TG

‘OFISI PA.LEM.IA
.TON.GATAPU
PM 7
PM 19

POTUNGAUE NGAUE ‘A E KAKAI, FEFAKATAU'AKI MOE NGAAHI NGAUE'ANGA IIKI
TONGATAPU
P1327 - Nissan Largo
P104 - Toyota Camry
P 1255 - Mitsubishi

POTUNGAUE POLISI
TONGATAPU
R 308 - Mazda
P 1161 - Toyota Liteace
P 1281 - Toyota
P 1282 - Toyota
MC 281 - Yamaha
MC 282 - Yamaha
TAMATE AFI
TONGATAPU
P 1163
VAVA'U
P 1138
P 997

POTUNGAUE NGOUE, ME'ATOKONI, NGAAHI VAO‘AKAU MOE TOUTAI
TONGATAPU
Photocopy Machine
VAVA'U
P 1045 - Toyota

POTUNGAUE FAKAMAAU'ANGA
TONGATAPU
P 1128
PM 21

POTUNGAUE SETISITIKA
P 71

Last Updated ( Sunday, 21 August 2011 22:05 )  

Who's Online

We have 288 guests online

PUBLIC ENTERPRISES