Home / PRESS RELEASE / ENGLISH VERSION / TONGAN VERSION

Press Releases Tongan version

The Tongan version of the English Press Release versions.(Ko e liliu faka-Tonga e ngaahi ongoongo faka-Pilitania)

Fanongonongo Fakapule’anga: Tokonia ‘o e ngaahi pisinisi fetu’utaki mo kinautolu ‘oku nau ngaue’aki ‘a e naunau fetu’utaki

E-mail Print PDF

16 Sune, 2020 ENGLISH Ko e ‘uhia ko e uesia koi a ‘o e ngaahi pisinisi mo kinautolu koia ‘i he tafa’aki ‘o e fetu’utaki ‘e he COVID-19 pea mo e saikolone Haloti kuo hokohoko atu ai pe ‘a e tokonia ‘e he Pule’anga ‘a e ngaahi pisinisi ‘i he sekitoa fetu’utaki.

Ko e ngaahi pisinisi ko ‘eni ‘oku kau ki ai ‘a e ngaahi netiueka ‘initaneti mo e telefoni, ngaahi pisinisi fakamafola ‘ata pe lea, letio fakamafola peau ongo ma’olunga mo toe ma’olunga ange, ‘i ‘uta, tahi pea mo e vava.


Ko e tokoni ‘oku pehe ni ia:

 1. Pisinisi Netiueka ‘Initaneti mo e Telefoni: – To’o ‘a e totongi laiseni mo e totongi peau ongo fakata’u ‘a e mahina ‘e 3 ‘o kamata mei ‘Epeleli, Më pea mo Sune.
 2. Pisinisi Fakamafola ‘Ata pe Lea: – To’o ‘a e totongi laiseni mo e totongi peau ongo fakata’u ‘a e mahina ‘e 3 ‘o kamata mei ‘Epeleli, Më pea mo Sune.
 3. Letio Fakamafola peau ongo ma’olunga (HF) mo ma’olunga ange (VHF): – To’o ‘a e totongi laiseni mahina ‘e 12 kamata mei ‘Epeleli 2020 ki Ma’asi 2021 pea ko e lahi taha heni ko e ngaahi laiseni ‘o e ngaahi vaka toutai taau taha ‘oku fakatefito ai ‘enau ma’u ‘anga mo’ui.

Ki ha’o faka’eke’eke ki he tokoni fakapule’anga ko ‘eni, kataki fetu’utaki kia ‘Alifeleti Tu’ihalamaka, Talekita Va’a Fetu’utaki, MEIDECC. ‘Imeili: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pe telefoni 20-132.

Last Updated ( Saturday, 20 June 2020 01:54 )
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 145

Who's Online

We have 302 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES