Home / THE PUBLIC SERVICE / 14 Govt. Ministries / Infrastructure / Felotoi e Potungaue Fefononga'aki moe Kautaha Pasi 'a Tonga

Felotoi e Potungaue Fefononga'aki moe Kautaha Pasi 'a Tonga

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
23 Ma'asi 2010
‘Oku fiefia ‘ae Potungaue Fefononga'aki ‘ae Pule'anga ‘o ‘Ene ‘Afio pea moe Kautaha Pasi ‘a Tonga ‘ihe lava ke fai e feletoi hili e ngaahi  fakataha fefalala'aki mo fepoupouaki na'a nau fakahoko ‘ihe ‘aho ‘e ua kuo hili fekau'aki pea moe fefononga'aki pasi ‘i Tonga ni. Na'e ‘iai e ki'i malua ‘ae ngaahi pasi ‘i Tongatapu ‘ihe ‘aho Tusite 23 Ma'asi, pea ko ‘eni ‘oku fai e fiefia ‘e hoko atu ‘ihe ‘Aho Pulelulu 24 Ma'asi ‘ae faifatongia mahu'inga mo ‘aonga ‘ae ngaahi pasi kihe fonua.

Koe ngaahi me'a na'e fai ki ai e alea koe:

-1)Ngaahi totongi fo'ou kihe fononga'aki ‘ihe hala pule'anga;

-2)Ngaahi tu'u'anga pasi (Bus Stop) ‘i loto Nuku'alofa; moe

-3) Ngaahi me'a kehe kau kihe pisinisi pasi ‘i Tonga ni.

‘Oku tupu heni ‘ae faingata'ia fakapa'anga, fakapisinisi mo fakahoko fatongia ‘ae ngaahi kautaha pasi. Ko ia na'e fai leva e ngaahi fakataha ‘o fakafofonga'i e kauataha pasi ‘ehe ‘enau Palesiteni, Sekelitali, Tauhi Pa'anga pea mo hona ongo tokoni. Na'e fakafofonga'i e Pule'anga ‘o ‘Ene ‘Afio ‘ehe ‘Eiki Minisita Le'ole'o ‘oe Fefononga'aki, Sekelitali Pule & Sekelitali ki he Kapineti pea pehe kihe Sekelitali ‘oe Potungaue Fefononga'aki.

‘Ihe fefala'aki moe fepoupouaki lelei, kuo fai e felotoi kihe ngaahi fokotu'u fekau'aki moe ngaahi lilu ke fakahoko kihe ngaahi totongi fefonga'aki pasi, ngaahi tu'u'anga pasi (bus stop) moe ngaahi me'a kehe ‘oku fai ki ai e tokanga. ‘E fakahoko foki ‘a e lipooti mei he Potungaue Fefononga'aki kihe Fakataha Kapineti ‘oe ‘Aho Pulelulu 24 Ma'asi 2010, fakataha moe ngaahi ngaue ke hoko atu.

‘Ihe ngaahi fakamalo hili e ngaahi fakataha mahu'inga ni na'e mahino ai e aonga ‘oe feongoogoi moe fefala'aki ‘ihe alea  ke lava fai ha laka ki mu'a kae tautefito kihe ngaahi liliu fakapolitikale mo fakakonisitutone ‘oku teu ki ai e fonua.

‘Oku tau fiefia  hono katoa ‘ihe hoko lelei atu ‘oe fononga moe faifatongia ‘ae ngaahi pasi ‘o Tonga ,‘a ia ‘e hoko lelei ‘atu ‘ihe ‘Aho Pulelulu 24 Ma'asi, 2010.

Ngata'anga

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Issued by:  The PMO Website Bureau, Prime Minister's Office, P.O. Box 62, Nuku'alofa, Tonga.

Telephone:  (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated ( Tuesday, 14 June 2011 00:07 )  

Who's Online

We have 272 guests online

CONSULATES/EMBASSIES

PUBLIC ENTERPRISES