Home / ABOUT MIC / Marine & Ports / Fakataha kau ma’u ‘inasi he Pacific Forum Line

Fakataha kau ma’u ‘inasi he Pacific Forum Line

E-mail Print PDF
13 October 2011. ‘Oku fakahoko ‘a e fakataha fakata’u ‘a e kau ma’u ‘inasi ‘i he Kautaha Pacific Forum Line ‘i Nadi, Fisi mei ‘Okatopa 11-13.

Ko e Kautaha Pacific Forum Line (PFL), ko e taha ia e ngaahi kautaha fakakomesiale ki he folau vakatahi kef eau ‘a e fiema’u folauvaka ‘a e tukuifonua memipa ‘o e Pasifiki.

Ko e Kautaha mo e founga hono fakalele, pehe ki he ngaahi palani ngaue taimi nounou mo koloa ma’a e kautaha.

‘Oku fakafofonga’i ‘a Tonga ki he Kautaha ‘e Hon. Samiu Vaipulu, Tokoni Palemia mo e Minisita Fefononga’aki , pea mo Busby Kautoke, Sekelitali Pule moe Sekelitali ki he Kapineti.

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he : ‘Ofisi ‘o e Palemia ‘o Tonga, Nuku’alofa, 2011.

Last Updated ( Monday, 11 March 2013 20:39 )  

Who's Online

We have 294 guests online

PUBLIC ENTERPRISES